Slide background

Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Μηχανική»

Στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του ΜΗΠΕΡ είναι:

α) η εμβάθυνση στη διεπιστημονική γνώση και στην πρακτική της περιβαλλοντικής μηχανικής και η περαιτέρω εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς της,

β) η προαγωγή της έρευνας που διεξάγεται στην επιστημονική περιοχή της Περιβαλλοντικής Μηχανικής (Environmental Engineering)

γ) η εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο φοιτητών καθώς και η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών που θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για την προσφορά εξειδικευμένου έργου, τη διεξαγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και τη συνεισφορά στην επίλυση των σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι απόφοιτοι του ΠMΣ αποκτούν τα προσόντα, τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες να μελετήσουν και να επιλύσουν σύνθετα και απρόβλεπτα προβλήματα της Μηχανικής του Περιβάλλοντος με στόχο την ολοκληρωμένη θεώρηση και αντιμετώπισή τους.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική», εντάσσεται στον δεύτερο κύκλο σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος με τίτλο: «Περιβαλλοντική Μηχανική»

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τις παρακάτω δύο κατευθύνσεις:

Ειδίκευση Α: «Διαχείριση Νερού και Υγρών Αποβλήτων»:

Όπου οι απόφοιτοι αποκτούν το επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με την ανάλυση και τον σχεδιασμό των βασικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού και των αποβλήτων, και να μπορούν να σχεδιάζουν και διαστασιολογούν τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας.

Ειδίκευση Β: «Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή».

Όπου οι απόφοιτοι επιλύουν προβλήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, να σχεδιάσουν ενεργειακά συστήματα αντιμετώπισης, να προτείνουν καινοτομικές διεργασίες αντιμετώπισης και εφαρμοσμένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης-προγραμματισμού

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένου και του χρόνο που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας.

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της  διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η Αγγλική.

Τα τέλη φοίτησης για τα τρία διδακτικά εξάμηνα ορίζονται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που δεν δικαιούται δωρεάν φοίτηση συνολικά σε 1.500 (χίλια πεντακόσια) ευρώ. Για  φοίτηση πλέον των τριών  (3) εξάμηνων,  τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 100 ευρώ για κάθε επιπλέον  εξάμηνο.

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βρείτε εδώ τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βρείτε εδώ τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών.