Προς: Α) Τακτικά Μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή (Εξέλιξη) στη βαθμίδα του Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Κατασκευών με…

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Α) Τακτικά Μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή (Mονιμοποίηση) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογ…

Διαβάστε περισσότερα