Τηλεφωνικός Κατάλογος Προσώπων

Πρόσωπα

Όνομα Κατηγορία Σχολή Εργ/Τμ Τηλ Email WWW
Αντέλλη Καλλιόπη ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037778 @  
Βακάκης Νικόλαος ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ ΦΧ/ΧΔ 2821037746 @  
Βενιέρη Δανάη ΔΕΠ αν.καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037801 @
Βουλγαράκης Απόστολος ΔΕΠ αν.καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037736 @
Γεντεκάκης Ιωάννης ΔΕΠ καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037752 @ www  
Γιαννής Απόστολος ΔΕΠ επ.καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037819 @
Γιδαράκος Ευάγγελος ΔΕΠ ομ. ΜΗΠΕΡ 2821037789 @
Γκίκας Πέτρος ΔΕΠ αν.καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037836 @
Γλυτσός Θόδωρος ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037815 @
Γουνάκη Ιωσηφίνα ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037809, 2821037838 @
Δάρας Τρύφων ΔΕΠ αν.καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037754 @  
Διαμαντόπουλος Ευάγγελος ΔΕΠ καθ. ΜΗΠΕΡ Δ.Τμ. 2821037001, 2821037795 @
Ευσταθίου Διονύσης Υπ.Διδ. ΜΗΠΕΡ HersLAB 2821037831 @ www  
Καλογεράκης Νικόλαος ΔΕΠ καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037794 @  
Κανάκης Ιωάννης ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037834 @
Καρατζάς Γεώργιος ΔΕΠ καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037792 @ www
Καστανάκη Ελένη ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037790 @
Κολοκοτσά Διονυσία ΔΕΠ καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037808 @
Κομπογεννητάκη Ροδάνθη Συμβ.Εργ./Ερευν. ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821006143 @
Κουκουράκη Ελισάβετ ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037380, 2821037532 @
Κουτρούλης Αριστείδης ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037764 @ www
Κουτσογιαννάκη Ειρήνη ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821006161 @
Λαζαρίδης Μιχάλης ΔΕΠ καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037813, 2821006172 @  
Μακάρογλου Γεώργιος Υπ.Διδ. ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821006163 @  
Μάναλη Ανθή Υπ.Διδ. ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037839 @
Μαναρώλη Ξάνθη Ευαγγελία Συμβ.Εργ./Ερευν. ΜΗΠΕΡ Δ.Τμ. 2821037780 @
Μανουσάκη Ελένη Συμβ.Εργ./Ερευν. ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037798 @
Μανουσάκης Αντώνης ΔΕΠ αν.καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037756 @
Μαριά Ευπραξία ΔΕΠ αν.καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037753 @
Μουκαζής Ιωάννης Υπ.Διδ. ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037832, 2821006010 @
Μπαραδάκης Ευπρέπιος ΕΤΕΠ ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037769 @
Μποτζολάκη Γεωργία ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ ΦΧ/ΧΔ 2821037720 @
Νικολαίδης Νικόλαος ΔΕΠ καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037785 @ www  
Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος ΔΕΠ επ.καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037772 @  
Παναγιωτοπούλου Παρασκευή ΔΕΠ αν.καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037770 @  
Παντίδου Αριάδνη ΕΤΕΠ ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037798 @
Παπαδόπουλος Αθανάσιος ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037817 @
Παπαδοπούλου Αφροδίτη ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ 2821037783 @
Παρανυχιανάκης Νικόλαος ΔΕΠ αν.καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037823 @ www
Πατεράκη Δήμητρα Μόνιμος ΜΗΠΕΡ Δ.Τμ. 2821037788 @
Πονηρίδου Γεωργία Μόνιμος ΜΗΠΕΡ Δ.Τμ. 2821037781 @
Ροζάκης Στυλιανός ΔΕΠ αν.καθ. ΜΗΠΕΡ 2821006160 @  
Σαρίκα Ροίκα-Ευαγγελία ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037818 @  
Σπυριδάκη Αθηνά ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037812 @
Στεφανάκης Αλέξανδρος ΔΕΠ επ.καθ. ΜΗΠΕΡ 2821006121 @
Τριχάκης Γιάννης Συμβ.Βοηθός Εργ. ΜΗΠΕΡ Εργ. @  
Τσομπανάκης Ιωάννης ΔΕΠ αν.καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037634 @
Τσούτσος Θεοχάρης ΔΕΠ καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037825 @
Τσουχλαράκη Ανδρονίκη ΔΕΠ επ.καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037787 @
Τυροβολά Κωνσταντίνα ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037733, 2821037827, 2821037828 @
Χατουτσίδου Σοφία Ειρήνη Συμβ.Εργ./Ερευν. ΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037816 @  
Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος ΔΕΠ καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037797 @
Ψυλλάκη Ελευθερία ΔΕΠ καθ. ΜΗΠΕΡ 2821037810 @ www  
Όνομα Κατηγορία Σχολή Εργ/Τμ Τηλ Email WWW