Όλα τα νέα χρονολογικά

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 14η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, η…

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην  34η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2019-20) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής…

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την 517η /18-12-2019 απόφαση της Συγκλήτου, προτίθεται να αναθέσει σε Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους:

Α)…

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κατατάξεις πτυχιούχων στη Μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, γίνονται μόνο με κατατακτήριες εξετάσεις (όχι με…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «Αλληλέπιδραση νανοσωματιδίων διοξειδίου του τιτανίου με μοντμοριλλονίτη»

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, Ώρα: 13:45 – 15:30 Link:…

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (TiO2) ΣΤΗ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ (FA) ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΜΜΟΥ, ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 …

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Α) Τακτικά Μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή (Εξέλιξη) στη βαθμίδα του Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Κατασκευών με…

Διαβάστε περισσότερα