Υποψήφιοι Διδάκτορες

Οι υποψήφιοι διδάκτορες της Σχολής είναι οι ακόλουθοι:

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Διατριβής Επιβλέπων
Αργυρίου Ιωάννης Κριτική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής "συμπεριφοράς/απόδοσης" των λιμανιών της Μεσογείου. Θ. Τσούτσος
Αρτεμάκης Γεώργιος Σύνθεση και μελέτη διμεταλλικών καταλυτών (Ir, Ru ή Rh - Ni) υποστηριγμένων σε εξειδικευμένους φορείς με ευμετάβλητο πλεγματικό οξυγόνο στην ξηρή αναμόρφωση του μεθανίου Ι. Γεντεκάκης
Βακόνδιος Νίκος Απομάκρυνση Ενδοκρινικών Διαταρακτών  από Επεξεργασμένα Αστικά Λύματα και Ιλύ Ε. Διαμαντόπουλος
Βαλουμά Κατερίνα Ολοκληρωμένη ανάπτυξη τεχνικών αποτοξικοποίησης αμιαντούχων υλικών Ε. Γιδαράκος
Βαρδαλαχάκης Χαράλαμπος Δεν έχει ορισθεί Ν. Παρανυχιανάκης
Βασιλακοπούλου Κων/να Ευφυή Συστήματα Φυσικού Φωτισμού: Ανάπτυξη/Βελτιστοποίηση σωλήνων φωτισμού» (lightpipes) με ενσωματωμένα συστήματα τεχνητού φωτισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης ελεγχόμενα από πρότυπα συστήματα έλεγχου Δ. Κολοκοτσά
Γεωργοπούλου Μαρία Δεν έχει ορισθεί Κ. Χρυσικόπουλος
Γιγαντίδου Αντιόπη Αριστοποίηση και αξιολόγηση βιωσιμότητας συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στα Μεσογειακά συστήματα Θ. Τσούτσος
Γυπαράκης Στυλιανός Μοντελοποίηση της λειτουργίας μιας εγκατάστασης επεξεργασίας νερού. Ε. Διαμαντόπουλος
Δημητράκης Βασίλειος Σεισμική επικινδυνότητα και εκτίμηση σεισμικού κινδύνου για την ευρύτερη περιοχήτ ης Κρήτης με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών Α. Τσουχλαράκη
Δημητρούλια Αγγελική Δεν έχει ορισθεί Κ. Συνολάκης
Δρόσου Κατερίνα Σύνθεση φωτοκαταλυτών και φωτοχημικές διεργασίες για την απομάκρυνση οργανικών ρύπων στην υδατική φάση Ν. Ξεκουκουλωτάκης
Ευσταθίου Διονύσης Ευφυή Ολοκληρωμένα Περιβαλλοντικά Δίκτυα Αισθητήρων Ν. Νικολαΐδης
Ζήκου Ελένη Δεν έχει ορισθεί Ι. Γεντεκάκης
Θεοδωρίδου Παναγιώτα Ανάπτυξη Γεωστατιστικών χωρο-χρονικών μοντέλων για υδρολογικές εφαρμογές Γ. Καρατζάς
Καβούρη Κωνσταντίνα Aνάπτυξη μεθοδολογίας για την προσομοίωση υπόγειων υδάτων και τη βέλτιστη διαχείριση καρστικού υδροφορέα χρησιμοποιώντας χάρτες τρωτότητας και χημικό χαρακτηρισμό με εφαρμογή πεδίου στον υδροφορέα Ζάκρου Λασιθίου Κρήτης Γ. Καρατζάς
Καλιακάτσος Αντρέας Απενεργοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών και ιών από επεξεργασμένα λύματα τεχνητών υδροβιοτόπων Δ. Βενιέρη
Καμπέλης Νικόλαος Βελτιστοποίηση κόστους ενέργειας για τη λειτουργία μικροδικτύων με αξιοποίηση τεχνικών απόκρισης ζήτησης (demand response) Δ. Κολοκοτσά
Καρκανοραχάκη Αικατερίνη Τύχη των πλαστικών και μικροπλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ν. Καλογεράκης
Κόκκα Αλίκη Παραγωγή υδρογόνου (H2) μέσω καταλυτικής αναμόρφωσης του υγροποιημένου αερίου του πετρελαίου (LPG) με ατμό. Π. Παναγιωτοπούλου
Κονιδιτσιώτης Αναστάσιος Στοχαστικά μοντέλα μετεωρολογίας Τ. Δάρας
Κουσαΐτη Αθανασία Ανάλυση Κύκλου Ζωής στην ανακύκλωση και ανάκτηση απόβλητων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑHHE) Ε. Γιδαράκος
Λιλλή Αικατερίνη Ανάλυση του ρόλου και του αντίκτυπου των λύσεων που βασίζονται στη φύση (NBS) για ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον. Δ. Κολοκοτσά
Λυρατζάκης Αλέξανδρος Διερεύνηση της χρήσης διογκωμένης πολυστερίνης  σε τεχνικά έργα υποδομής και την απομείωση δυναμικών φορτίων και ταλαντώσεων. Ι. Τσομπανάκης
Μακάρογλου Γεώργιος Βελτιστοποίηση διεργασιών ανάπτυξης και διαχωρισμού μικροφυκών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας Π. Γκίκας
Μαλανδράκης Αναστάσιος Νανοσωματίδια- γεωργικά φάρμακα: εφαρμογές και επίδραση στο αγροικοσύστημα.

Κ. Χρυσικόπουλος

Μαμμή-Γαλάνη Ελένη Μελέτη της έκθεσης του ατόμου και του πληθυσμού σε αιωρούμενα σωματίδια με τη χρήση μηχανιστικών μοντέλων Μ. Λαζαρίδης
Μάναλη Ανθούλα Αξιοποίηση βιοστερεών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συνδυασμό των μεθόδων μικροκοσκίνησης-αεριοποίησης. Π. Γκίκας
Μανιαδάκη Μαρία Νέες τεχνολογίες παρακολούθησης, περιβαλλοντική πληροφόρηση και εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου. Ε. Μαριά
Μαντωνανάκη Αντωνία Χρήση βιοεξανθρακώματος (biochar) για αποκατάσταση εδάφους ρυπασμένου με Νικέλιο Ε. Διαμαντόπουλος
Μαραβελάκης Νίκος Ανάλυση κυματικών μετρήσεων πεδίου και αριθμητικές προσομοιώσεις κυματικών συνθηκών στον κόλπο Χανίων Κ. Συνολάκης
Μαυριγιαννάκη Αγγελική Ολοκληρωμένος και ευφυής σχεδιασμός κτιρίων και κοινοτήτων. Δ. Κολοκοτσά
Μοριανού Γιασεμή Βέλτιστη διαχείριση νερού στη γεωργία στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών γεωπληροφορικής - εφαρμογές πεδίου. Γ. Καρατζάς
Μουκάζης Ιωάννης Αξιοποίηση αποβλήτων ζωικής προέλευσης με χρήση αναερόβιας χώνευσης και υδροθερμικής επεξεργασίας Ε. Γιδαράκος
Μπικουβαράκη Μαρία Περιβαλλοντικές εφαρμογές γραφενίου και παραγώγων του Ν. Ξεκουκουλωτάκης
Μποτζολάκη Γεωργία Ανάπτυξη καινοτόμων, νανοδομημένων καταλυτών Ir και Ru, υποστηριγμένων σε ενεργούς φορείς για την αποτελεσματική μετατροπή του CO2 σε μεθάνιο. Ι. Γεντεκάκης
Μπούκη Χρύσα Η καταληκτική πορεία παθογόνων μικροοργανισμών ανθεκτικών στα αντιβιοτικά κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων Ε. Διαμαντόπουλος
Νεραντζάκη Σοφία Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υδρολογία και γεωχημεία  της Κρήτης και αξιολόγηση της αβεβαιότητας των προβλέψεων Ν. Νικολαΐδης
Ντεντάκης Δημήτριος Τεχνολογία νανοφυσαλίδων για την επαγωγή υπεροξυγόνωσης και η επίδραση στην παθοφυσιολογία της ιστικής επούλωσης. Ν. Καλογεράκης
Πανακούλια Σωτηρία Συνδυασμένη μοντελοποίηση μάζας και ενέργειας για βιώσιμη διαχείριση εδαφών Ν. Νικολαΐδης
Παντελάκη Χριστίνα Δεν έχει ορισθεί Μ. Λαζαρίδης
Παπαθανασόπουλος Αθανάσιος Ιδιοκτησία, προστασία και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών αγαθών. Ε. Μαριά
Παρασκάκη Αργυρώ Ανάκτηση φωσφόρου από την ιλύ των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ε. Διαμαντόπουλος
Πετούση Μαργαρίτα Μοντελοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων με MATLab Ν. Καλογεράκης
Ρεγκούζας Παναγιώτης Εξελιγμένα προσροφητικά υλικά με βάση το βιοεξανθράκωμα Ε. Διαμαντόπουλος
Ροντογιάννη Ανατολή Προχωρημένη ενεργειακή εκμετάλλευση αερίων του θερμοκηπίου, με έμφαση στις εκπομπές CO2 και στο βιοαέριο, μέσω καταλυτικών και ηλεκτρολυτικών διεργασιών Ι. Γεντεκάκης
Σαββάκης Νικόλαος Διερεύνηση, ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνικών διαχείρισης της θερμοκρασίας με στόχο την αύξηση του βαθμού απόδοσης και τη βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος των φωτοβολταϊκών συστημάτων Θ. Τσούτσος
Σαρχάνη Σοφία Επίδραση κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους και προσαρμογή στα ακραία γεγονότα. Ι. Τσάνης
Σερίδου Πετρούλα Εφαρμογή νανοφυσαλίδων στην απολύμανση πόσιμου νερού και στη λειτουργία βιοαντιδραστήρων Ν. Καλογεράκης
Σηφάκης Νικόλαος Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη αξιολόγηση της αειφορίας λιμανιών μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Θ. Τσούτσος
Σολωμού Νικολίτσα Η επίδραση του κενού στις τεχνικές προετοιμασίας δειγμάτων με χρήση υπερκείμενης δειγματοληψίας. Ε. Ψυλλάκη
Τασιγιώργου Αλεξάνδρα Εκτίμηση και διαχείριση γεωκινδύνων στον σχεδιασμό και στη λειτουργία ενεργειακών δικτυών μεγάλης κλίμακας. Ι. Τσομπανάκης
Τρουλλάκη Αικατερίνη Ανάλυση βιωσιμότητας του κύκλου ζωής μοντέλων τοπικής παραγωγής Σ. Ροζάκης
Τσέκερη Ελισάβετ Δεν έχει ορισθεί Δ. Κολοκοτσά
Τσιπιανίτης Αλέξανδρος Σεισμική τρωτότητα και βέλτιστη αντιμετώπιση της σεισμικής διακινδύνευσης δεξαμενών αποθήκευσης υδρογονανθράκων Ι. Τσομπανάκης
Τσιτσιλώνης Σωτήριος Ανάλυση επιπτώσεων ακραίων σεναρίων σε υδρολογικές παραμέτρους Ι. Τσάνης
Φουντούλη Θεοδοσία Τύχη και συμπεριφορά φαρμάκων και νανοσωματιδίων στο υπέδαφος Κ. Χρυσικόπουλος
Φράγκου Μαρία Σχεδιασμός και αξιολόγηση συγκεντρωτικών φωτοβολταϊκών συστημάτων (concentrating photovoltaic- CPV systems) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας σε μεσογειακές συνθήκες Θ. Τσούτσος
Χατζηδάκης Διονύσιος Σεισμική τρωτότητα και βέλτιστη αντιμετώπιση της σεισμικής διακινδύνευσης υποθαλάσσιων και παράκτιων ενεργειακών δικτύων Ι. Τσομπανάκης
Χαζιράκης Παναγιώτης Δομημένος λειτουργικός άνθρακας ως προσροφητικό υλικό για απομάκρυνση οργανικών ρύπων. Ε. Γιδαράκος
Χρονοπούλου Αθηνά Προχωρημένες μέθοδοι εγκατάστασης και διαχείρισης συστημάτων MAR (ελεγχόμενος εμπλουτισμός υδροφορέων) με χρήση μοντέλων προσομοίωσης υπόγειων υδάτων . Γ. Καρατζάς