Υποψήφιοι Διδάκτορες

Οι υποψήφιοι διδάκτορες της Σχολής είναι οι ακόλουθοι:

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Διατριβής Επιβλέπων
Μαλανδράκης Αναστάσιος Δεν έχει ορισθεί

Κ. Χρυσικόπουλος

Λυρατζάκης Αλέξανδρος Δεν έχει ορισθεί Ι. Τσομπανάκης
Sakr Joyce Δεν έχει ορισθεί Ν. Καλογεράκης
Αργυρίου Ιωάννης Δεν έχει ορισθεί Θ. Τσούτσος
Αρτεμάκης Γεώργιος Σύνθεση και μελέτη διμεταλλικών καταλυτών (Ir, Ru ή Rh - Ni) υποστηριγμένων σε εξειδικευμένους φορείς με ευμετάβλητο πλεγματικό οξυγόνο στην ξηρή αναμόρφωση του μεθανίου Ι. Γεντεκάκης
Βαρδαλαχάκης Χαράλαμπος Δεν έχει ορισθεί Ν. Παρανυχιανάκης
Καρκανοραχάκη Αικατερίνη Δεν έχει ορισθεί Ν. Καλογεράκης
Κόκκα Αλίκη Δεν έχει ορισθεί Π. Παναγιωτοπούλου
Λιλλή Αικατερίνη Δεν έχει ορισθεί Δ. Κολοκοτσά
Μουκάζης Ιωάννης Δεν έχει ορισθεί Ε. Γιδαράκος
Μποτζολάκη Γεωργία Ανάπτυξη καινοτόμων, νανοδομημένων καταλυτών Ir και Ru, υποστηριγμένων σε ενεργούς φορείς για την αποτελεσματική μετατροπή του CO2 σε μεθάνιο. Ι. Γεντεκάκης
Ρεγκούζας Παναγιώτης Δεν έχει ορισθεί Ε. Διαμαντόπουλος
Φαραζάκη Μαρία Δεν έχει ορισθεί Π. Γκίκας
Μαντωνανάκη Αντωνία Χρήση βιοεξανθρακώματος (biochar) για αποκατάσταση εδάφους ρυπασμένου με Νικέλιο Ε. Διαμαντόπουλος
Παπαδόπουλος Ευριπίδης Δεν έχει ορισθεί Κ. Συνολάκης
Μπικουβαράκη Μαρία Περιβαλλοντικές εφαρμογές γραφενίου και παραγώγων του Ν. Ξεκουκουλωτάκης
Σερίδου Πετρούλα Δεν έχει ορισθεί Ν. Καλογεράκης
Μαυριγιαννάκη Αγγελική Δεν έχει ορισθεί Δ. Κολοκοτσά
Γιγαντίδου Αντιόπη Δεν έχει ορισθεί Θ. Τσούτσος
Θεοδωρίδου Παναγιώτα Ανάπτυξη Γεωστατιστικών χωρο-χρονικών μοντέλων για υδρολογικές εφαρμογές Γ. Καρατζάς
Μοριανού Γιασεμή Δεν έχει ορισθεί Γ. Καρατζάς
Χατζηδάκης Διονύσιος Σεισμική τρωτότητα και βέλτιστη αντιμετώπιση της σεισμικής διακινδύνευσης υποθαλάσσιων και παράκτιων ενεργειακών δικτύων Ι. Τσομπανάκης
Τσιπιανίτης Αλέξανδρος Σεισμική τρωτότητα και βέλτιστη αντιμετώπιση της σεισμικής διακινδύνευσης δεξαμενών αποθήκευσης υδρογονανθράκων Ι. Τσομπανάκης
Βαλουμά Κατερίνα Ολοκληρωμένη ανάπτυξη τεχνικών αποτοξικοποίησης αμιαντούχων υλικών Ε. Γιδαράκος
Πανακούλια Σωτηρία Συνδυασμένη μοντελοποίηση μάζας και ενέργειας για βιώσιμη διαχείριση εδαφών Ν. Νικολαΐδης
Γεωργάτου Χριστίνα Δεν έχει ορισθεί Δ. Κολοκοτσά
Δημητράκης Βασίλειος Σεισμική επικινδυνότητα και εκτίμηση σεισμικού κινδύνου για την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών Α. Τσουχλαράκη
Παρασκάκη Αργυρώ Δεν έχει ορισθεί Ε. Διαμαντόπουλος
Σαββιλωτίδου Βασιλική Ανάπτυξη τεχνικών ανακύκλωσης σε απόβλητα φωτοβολταϊκά πλαίσια 1ης και 2ης γενιάς Ε. Γιδαράκος
Κονιδιτσιώτης Αναστάσιος Στοχαστικά μοντέλα μετεωρολογίας Τ. Δάρας
Σαββάκης Νικόλαος Διερεύνηση, ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνικών διαχείρισης της θερμοκρασίας με στόχο την αύξηση του βαθμού απόδοσης και τη βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος των φωτοβολταϊκών συστημάτων Θ. Τσούτσος
Κανάκης Ιωάννης Δεν έχει ορισθεί Δεν έχει ορισθεί
Καμπέλης Νικόλαος Βελτιστοποίηση κόστους ενέργειας για τη λειτουργία μικροδικτύων με αξιοποίηση τεχνικών απόκρισης ζήτησης (demand response) Δ. Κολοκοτσά
Τσιτσιλώνης Σωτήριος Ανάλυση επιπτώσεων ακραίων σεναρίων σε υδρολογικές παραμέτρους Ι. Τσάνης
Χαζιράκης Παναγιώτης Δεν έχει οριστεί Ε. Γιδαράκος
Πάντουλα Βασιλική Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις: θεωρία και εφαρμογές Τ. Δάρας
Νεραντζάκη Σοφία Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υδρολογία και γεωχημεία  της Κρήτης και αξιολόγιση της αβεβαιότητας των προβλέψεων Ν. Νικολαΐδης
Φράγκου Μαρία Σχεδιασμός και αξιολόγηση συγκεντρωτικών φωτοβολταϊκών συστημάτων (concentrating photovoltaic- CPV systems) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας σε μεσογειακές συνθήκες Θ. Τσούτσος
Μαμμή-Γαλάνη Ελένη Μελέτη της έκθεσης του ατόμου και του πληθυσμού σε αιωρούμενα σωματίδια με τη χρήση μηχανιστικών μοντέλων Μ. Λαζαρίδης
Κουσαΐτη Αθανασία Ανάλυση Κύκλου Ζωής στην ανακύκλωση και ανάκτηση απόβλητων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑHHE) Ε. Γιδαράκος
Τζατζιμάκη Ιωάννα Ηλιακή φωτοκατάλυση διάσπασης ενδοκρινιών διαταρακτών από επεξεργασμένα λύματα Ε. Διαμαντόπουλος
Γιαννάκης Γιώργος Μοντελοποίηση των εδαφικών λειτουργιών στη λεκάνη του ποταμού Κοιλιάρη Ν. Νικολαΐδης
Περράκη Αντωνία Αλληλεπίδραση οργανικών ενώσεων με βιοεξανθρακώματα σε υδατικά και εδαφικά περιβάλλοντα Ε. Διαμαντόπουλος
Νικολάου Ειρήνη Η εξέλιξη της εθνικής δασικής πολιτικής από το 1992 έως το 2012 υπό το πρίσμα της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή Ε. Μαριά
Ανδρεαδάκης Αναστάσιος Σύγχρονες τεχνικές σεισμικής αναβάθμισης κατασκευών: προχωρημένα θέματα σχεδιασμού και υπολογιστικής προσομοίωσης Ι. Τσομπανάκης
Βασιλακοπούλου Κων/να Ευφυή Συστήματα Φυσικού Φωτισμού: Ανάπτυξη/Βελτιστοποίηση σωλήνων φωτισμού» (lightpipes) με ενσωματωμένα συστήματα τεχνητού φωτισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης ελεγχόμενα από πρότυπα συστήματα έλεγχου Δ. Κολοκοτσά
Παπούλιας Παναγιώτης Χρήση ζεολιθικών πετρωμάτων στην απομάκρυνση πετρελαϊκών ρύπων Ε. Γιδαράκος
Δημήτρουλα Ελένη Δεν έχει οριστεί Ν. Καλογεράκης
Μπρέμπου Χριστίνα Σύνθεση φωτοκαταλυτών για τη διάσπαση οργανικών ρύπων στην υδατική φάση N. Ξεκουκουλωτάκης
Ζαμπετάκης Ελευθέριος Κυψελίδες καυσίμου προηγμένων σχεδιασμών και τεχνολογίας, για την απευθείας ενεργειακή εκμετάλλευση του βιοαερίου και ουσιών προερχομένων από τη βιομάζα Ι. Γεντεκάκης
Νιταδωράκης Ευάγγελος Μελέτη επιτελεστικότητας σεισμικά μονωμένων κατασκευών Ι. Τσομπανάκης
Καποτάς Παναγιώτης Οικιστική ανάπτυξη, προστασία των δασών και δίκαιο Ε. Μαριά
Ποθουλάκη Δέσποινα Προχωρημένες μέθοδοι απομάκρυνσης αζώτου από υγρά απόβλητα Π. Γκίκας
Καλλιγέρης Νίκος Επικινδυνότητα από τσουνάμι στην Ανατολική Μεσόγειο Κ. Συνολάκης
Μαραβελάκης Νίκος Ανάλυση κυματικών μετρήσεων πεδίου και αριθμητικές προσομοιώσεις κυματικών συνθηκών στον κόλπο Χανίων Κ. Συνολάκης
Φουντούλη Θεοδοσία Τύχη και συμπεριφορά φαρμάκων και νανοσωματιδίων στο υπέδαφος Κ. Χρυσικόπουλος
Μπούκη Χρύσα Η καταληκτική πορεία παθογόνων μικροοργανισμών ανθεκτικών στα αντιβιοτικά κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων Ε. Διαμαντόπουλος
Καβούρη Κωνσταντίνα Aνάπτυξη μεθοδολογίας για την προσομοίωση υπόγειων υδάτων και τη βέλτιστη διαχείριση καρστικού υδροφορέα χρησιμοποιώντας χάρτες τρωτότητας και χημικό χαρακτηρισμό με εφαρμογή πεδίου στον υδροφορέα Ζάκρου Λασιθίου Κρήτης Γ. Καρατζάς
Πετούση Μαργαρίτα Μοντελοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων με MATLab Ν. Καλογεράκης
Δρόσου Κατερίνα Σύνθεση φωτοκαταλυτών και φωτοχημικές διεργασίες για την απομάκρυνση οργανικών ρύπων στην υδατική φάση Ν. Ξεκουκουλωτάκης
Ευσταθίου Διονύσης Ευφυή Ολοκληρωμένα Περιβαλλοντικά Δίκτυα Αισθητήρων Ν. Νικολαΐδης
Φλουρή Ευαγγελία Εκτίμηση του κινδύνου από κύματα tsunami για την Κρήτη και τη Ρόδο Κ. Συνολάκης
Καλιακάτσος Αντρέας Απενεργοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών και ιών από επεξεργασμένα λύματα τεχνητών υδροβιοτόπων Δ. Βενιέρη
Τσίτουρα Μαριάννα Μελέτη και καθορισμός των συνθηκών άνεσης σε αστικούς υπαίθριους χώρους στην Κρήτη με έμφαση στον ενεργειακό σχεδιασμό Θ. Τσούτσος
Βακόνδιος Νίκος Απομάκρυνση Ενδοκρινικών Διαταρακτών  από Επεξεργασμένα Αστικά Λύματα και Ιλύ Ε. Διαμαντόπουλος