Νικόλαος Καλογεράκης
Καθηγητής, Εφαρμογές Βιοχημικών διεργασιών στην προστασία του περιβάλλοντος 
Eργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας,
Τομέας Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΙΙ)
Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Πολυτεχνείου Κρήτης

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 1983:  Ph.D.: Department of Chemical Engineering & Applied Chemistry, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
 • 1979:  M.Eng.: Department of Chemical Engineering, McGill University, Montreal, Quebec, Canada
 • 1977:  Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στα παρακάτω θέματα:

 • Περιβαλλοντικές εφαρμογές τεχνολογίας νανοφυσαλίδων
 • Θαλάσσια ρύπανση - τύχη και βιοαποικοδόμηση πλαστικών και μικροπλαστικών  
 • Αντιμετώπιση θαλάσσιων πετρελαιοκηλίδων με βιολογικούς τρόπους.
 • Βιοεξυγίανση εδάφους και υπογείων υδάτων ρυπασμένους με υδρογονάνθρακες και ξενοβιοτικές ενώσεις.
 • Φυτοεξυγίανση περιοχών ρυπασμένων με βαρέα μέταλλα (Cd, Pb, Cr) και οργανικές ενώσεις.
 • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων και αξιοποίηση τους.
 • Περιβαλλοντική παρακολούθηση και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης
 • Μαθηματική μοντελοποίηση περιβαλλοντικών διεργασιών

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • H2020 – R&I Action, “MADFORWATER: DevelopMent AnD application of integrated technological and management solutions FOR wasteWATER treatment and efficient reuse in agriculture tailored to the needs of Mediterranean African Countries”, Lab budget 215.000 € / Total budget 2.910.868 € (2016-2020)
 • Η2020 - Innovation Action, “INMARE: Industrial Applications of Marine Enzymes: Innovative screening and expression platforms to discover and use the functional protein diversity from the sea.”, Lab budget 250.000 € / Total budget 6.000.000 € (2015-2019)
 • FP7-Collaborative Research program, “KILL•SPILL: Integrated Biotechnological Solutions for Combating Marine Oil Spills”, Co-ordinator, Lab budget 445.000 € / Total budget 8.990.000 € (2012-2016)
 • FP7-Collaborative Research program, “BIOCLEAN: New BIOtechnologiCaL approaches for biodegrading and promoting the environmEntal biotrAnsformation of syNthetic polymeric materials”, Lab budget 300.000 € / Total budget 2.990.000 € (2012-2015)  
 • FP7-Collaborative Research program, “WATER4CROPS: Integrating bio-treated wastewater reuse and valorization with enhanced water use efficiency to support the Green Economy in Europe and India”, Lab budget 200.000 € / Total budget 6.000.000 € (2012-2016)

Διακρίσεις

 • Appointed by the European Commission as Sherpa in the High Level Group (HLG) on Key Enabling Technologies (KETs) for the period 2013-2015.
 • Coordinator of the FP-7 collaborative project KILL•SPILL (33 partners, 9 million euro, 2013-2016)
 • 50 Most Cited Articles for the journal J. Chrom. A (2000-2005); Top-10 most cited articles for the journal Talanta (2010-2011).
 • EC’s Environment Committee (2007-2011) – National representative for Greece (expert) - GSRT.
 • COST FA0901 “Halophytes” – Representative of Greece at the Management Committee

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Mapelli, F., Scoma, A., Michoud, G., Aulenta, F., Boon, N., Borin, S., Kalogerakis, N., Daffonchio, D., “Biotechno-logies for Marine Oil Spill Cleanup: Indissoluble Ties with Microorganisms”. Trends in Biotechnology. JOUR. doi.org/10.1016/j.tibtech.2017.04.003 (2017).
 • Kalogerakis N, Karkanorachaki K, Kalogerakis GC, Triantafyllidi E, Gotsis AD, Partsinevelos P and Fava F., Microplastics generation: Onset of fragmentation of polyethylene films in marine environment mesocosms. Front. Mar. Sci. 4:84 (2017). doi: 10.3389/fmars.2017.00084
 • Syranidou, E., S. Christofilopoulos, M. Politi, N. Weyens, D. Venieri, J. Vangronsveld and N. Kalogerakis “Bisphenol-A removal by the halophyte Juncus acutus in a phytoremediation pilot: Characterization and potential role of the endophytic community”, J. Hazard. Mater., 323: 350–358 (2017).
 • Fodelianakis, S., E. Antoniou, F. Mapelli, M. Magagnini, M. Nikolopoulou, R. Marasco, M. Barbato, A. Tsiola, I. Tsikopoulou, L. Giaccaglia, M. Mahjoubi, A. Jaouani, R. Amer, E. Hussein, F.A. Al-Horani, F. Benzha, M. Blaghe, H.I. Malkawi, Y. Abdel-Fattah, A. Cherif, D. Daffonchio and N. Kalogerakis, “Allochthonous bioaugmentation in ex situ treatment of crude oil-polluted sediments in the presence of an effective degrading indigenous microbiome”, J. Hazard. Mater., 287: 78-86 (2015).
 • Babatsouli, P., S. Fodelianakis, N. Paranychianakis, D. Venieri, M. Dialynas, N. Kalogerakis, “Single Stage Treatment of Saline Wastewater with Marine Bacterial-Microalgae Consortia in a Fixed-bed Photobioreactor”, J. Hazard. Mater., 292: 155-163 (2015).
 • Bargiela, R, F Mapelli, D Rojo, B Chouaia, J Tornés…  “Bacterial population and biodegradation potential in chronically crude oil-contaminated marine sediments are strongly linked to temperature”, Scientific Reports 5, Article number: 11651 (2015) doi:10.1038/srep11651.
 • Gertler, C, R Bargiela, F Mapelli, X Han, J Chen, T Hai… “Conversion of Uric Acid into Ammonium in Oil-Degrading Marine Microbial Communities: a Possible Role of Halomonads” Microbial ecology, (2015) doi: 10.1007/s00248-015-0606-7.
 • Antoniou E, Fodelianakis S, Korkakaki E and Kalogerakis N “Biosurfactant production from marine hydrocarbon-degrading consortia and pure bacterial strains using crude oil as carbon source”, Front. Microbiol. 6: 274 (2015). doi: 10.3389/fmicb.2015.00274
 • Dimitroula, H, Syranidou, E, Manousaki, E, Nikolaidis, NP, Karatzas, GP, Kalogerakis, N. “Mitigation measures for chromium-VI contaminated groundwater – The role of endophytic bacteria in rhizofiltration”, J. Hazard. Mater., 281: 114-120 (2014).
 • Nikolopoulou, M., N. Pasadakis, H. Norf and N. Kalogerakis, “Enhanced ex situ bioremediation of crude oil contaminated beach sand by supplementation with nutrients & Rhamnolipids”, Mar. Pollut. Bull. 77: 37–44 (2013).

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Μαργαρίτα Πετούση
 • Εύη Συρανίδου
 • Κατερίνα Καρκανοραχάκη