Ταχυδρομική Διεύθυνση

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείο Κρήτης
Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου
73100 Χανιά

Τηλεφωνική Επικοινωνία

Γραμματεία:Τηλ.:+30-28210-37781, 37788
Fax:+30-28210-37858
E-mail:secretariat<στο>enveng.tuc.gr
Κοσμήτορας:Τηλ.:+30-28210-37813
E-mail:mihalis.lazaridis<στο>enveng.tuc.gr

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο προσώπων για στοιχεία επικοινωνίας με συγκεκριμένα άτομα