Βουλγαράκης Απόστολος

Όνοματεπώνυμο:Βουλγαράκης Απόστολος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:a.voulgarakis<at>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037736