Πελλέρα Φραντσέσκα-Μαρία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πελλέρα Φραντσέσκα-Μαρία
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος)
Email:fpellera<at>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037731
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.121, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ1), Α' Όροφος