Παναγιωτοπούλου Παρασκευή

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Παναγιωτοπούλου Παρασκευή
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Επίκουρος Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:ppanagiotopoulou<at>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037770
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ2)