Παρανυχιανάκης Νικόλαος

Όνοματεπώνυμο:Παρανυχιανάκης Νικόλαος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:niko.paranychianakis<at>enveng.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/agricultural-engineering.html
Τηλέφωνο:2821037823