Βενιέρη Δανάη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Βενιέρη Δανάη
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:danae.venieri<at>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037801
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.112, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος