Slide background

Σχεδίαση Περιβαλλοντικών Συστημάτων με χρήση Η/Υ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός μαθήματος ΜΠ 133 Εξάμηνο Σπουδών 1ο
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις , Ασκήσεις Θεωρίας και Εργαστήρια με Autocad 5
Θ=2, Α=0, Ε=3
4
Τύπος Μαθήματος Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα  
Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) https//www.eclass.tuc.gr/courses/MHPER102/

 

2. MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις τεχνικές σχεδίασης τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε Η/Υ, με χρήση CAD.

Σε θεωρητικό επίπεδο περιλαμβάνει κλίμακες, εμβαδά ευθύγραμμων και καμπύλων σχημάτων, καρτεσιανές και πολικές συντεταγμένες, σχεδίαση κανάβου και ραπορτάρισμα σημείων, σχεδίαση ισοϋψών καμπυλών και χάρτη κλίσεων, σχεδίαση κατόψεων και όψεων κτιριακών εγκαταστάσεων και αξονομετρική και προοπτική απεικόνιση αντικειμένων.

Σε  επίπεδο Η/Υ με χρήση CAD περιλαμβάνει διαμόρφωση περιβάλλοντος σχεδίου (αντικείμενα, κλίμακες, εκτυπωτές). Βασικές λειτουργίες συστήματος CAD, σύνθεση και επεξεργασία σχεδίου. Ιδιότητες και μόνιμες ομάδες αντικειμένων. Διαστασιολόγηση, εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου. Μεθοδολογία τρισδιάστατης σχεδίασης. Επιφανειακά και στερεά στοιχεία στο χώρο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανόηση στα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά του τεχνικού σχεδίου, με και χωρίς την χρήση Η/Υ.
 • Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών σχεδίασης.
 • Είναι σε θέση διακρίνει τον βαθμό δυσκολίας σχεδίασης σε μία μελέτη περίπτωσης έργου και να εκτιμήσει τον χρόνο τεχνικής σχεδίασης στην υλοποίηση του έργου.
 • Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες τεχνικής σχεδίασης για να προσδιορίσει βασικά στοιχεία όπως αποστάσεις, περίμετρο, εμβαδόν, κλίσεις κ.ά.
 • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν τα τεχνικά σχέδια σε μια μελέτη περίπτωσης τεχνικού έργου, που περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, και κατόψεις και όψεις των κτιριακών εγκαταστάσεων του τεχνικού έργου.
 
Γενικές Ικανότητες
 
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία

 1. Κλίμακες
 2. Εμβαδά ευθύγραμμων σχημάτων,
 3. Εμβαδά καμπύλων σχημάτων,
 4. Καρτεσιανές και πολικές συντεταγμένες,
 5. Υψόμετρα και υψομετρικές ζώνες,
 6. Κλίσεις,
 7. Ισοϋψείς καμπύλες
 8. Μηκοτομές και έλεγχος ορατότητας
 9. Κατόψεις
 10. Όψεις

Εργαστήρια

 1. Ιστορικά στοιχεία για το πρόγραμμα Autocad,
 2. Περιγραφή του περιβάλλοντος σχεδίασης (ξενάγηση στο περιβάλλον του AutoCAD),
 3. Εισαγωγικά (τρόπο εκτέλεσης εντολών, Drawing units/limits, συμβάσεις πριν τη σχεδίαση, ρύθμιση του περιβάλλοντος σχεδίασης (tools< options< display), μενού συντόμευσης, λειτουργικά πλήκτρα, γραμμές εργαλείων),
 4. Διαχείριση αρχείων (άνοιγμα αρχείου, δημιουργία νέου αρχείου –δημιουργία αρχείου χωρίς ρυθμίσεις, δημιουργία αρχείου με χρήση προτύπου, δημιουργία αρχείου με χρήση οδηγού), Αποθήκευση αρχείου, ταυτόχρονη εμφάνιση αρχείων στην οθόνη, κλείσιμο αρχείου, αποστολή αρχείου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πληροφορίες αρχείου,
 5. Εντολές διαχείρισης οθόνης (Zoom, Pan, Αεροφωτογραφίας σχεδίου, δημιουργία και διαχείριση όψεων, καθάρισμα οθόνης, εμφάνιση παραθύρων άποψης, ποιότητα εμφάνισης τόξων και κύκλων),
 6. Απόλυτες/σχετικές καρτεσιανές συντεταγμένες,
 7. Εντολή σχεδίασης (line),
 8. Πολικές συντεταγμένες,
 9. Μηχανισμοί ακριβείας OSNAPS,(endpoint & midpoint),
 10. Eντολές σχεδίασης (point, rectangular),
 11. Eντολές σχεδίασης (εκτός Line – point - rectangular),
 12. Εντολές επεξεργασίας αντικειμένων (Erase, Copy, offset, Fillet, Chamfer, move, Trim, Extend, Lengthen),
 13. Ολοκλήρωση εντολών επεξεργασίας αντικειμένων (Scale, Stretch, Rotate, array, mirror, explode),
 14. Grips (χειριστήρια),
 15. Διαστάσεις,
 16. Διαγραμμίσεις,
 17. Εισαγωγή κειμένου,
 18. Layers,
 19. Εισαγωγή Block.
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης Στην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Εξειδικευμένο Λογισμικό Τεχνικής Σχεδίασης (Autocad), Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Οργάνωση Διδασκαλίας Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου (ώρες)
- Διαλέξεις 20
- Ασκήσεις Θεωρίας που εστιάζουν στην εφαρμογή τεχνικής  σχεδίασης 20
- Εργαστήρια  τεχνικής σχεδίασης με χρήση Η/Υ (Autocad) 60
   
Σύνολο Μαθήματος 100

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι.  Εβδομαδιαίες ασκήσεις βασισμένες στη θεωρία τεχνικής σχεδίασης (10%).
II.  Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων τεχνικής σχεδίασης με ποσοτικά δεδομένα ενός τεχνικού έργου,
- Ερωτήσεις στοιχείων θεωρίας, που αφορούν κυρίως βήματα της μεθοδολογίας επίλυσης προβλημάτων τεχνικής σχεδίασης.
ΙΙΙ. Τελική εξέταση τεχνικής σχεδίασης με χρήση Η/Υ (Autocad) (40%).

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
 • Βιβλίο [12395]: Τεχνική σχεδίαση με το AutoCAD, Bethune James D., Εκδόσεις  Χ.  ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ,
 • Βιβλίο [2284]: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ AUTOCAD, ΣΑΡΑΦΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΤΣΕΜΠΕΚΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Εκδόσεις Μούργκος Ιωάννης.
 

6. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Υπεύθυνος/η μαθήματος: Επίκουρη Καθηγήτρια Ανδρονίκη Τσουχλαράκη (Μέλος ΔΕΠ - ΜΗΠΕΡ)
Διδασκαλία μαθήματος: Επίκουρη Καθηγήτρια Ανδρονίκη Τσουχλαράκη (Μέλος ΔΕΠ - ΜΗΠΕΡ)
Φροντιστηριακές ασκήσεις:  
Εργαστηριακές ασκήσεις: