Slide background

Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική" (2003-2014 λήξη εγγραφών)

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Διατριβής Ανακήρυξη Επιβλέπων
Περράκης Αντώνιος Μελέτη του Φυσιολογικού Ρόλου της 4-Υδροξυλάσης της Προλίνης Κατά την Ωρίμανση του Καρπού της Τομάτας 2018 Ν. Καλογεράκης
Φλουρή Ευαγγελία Ανάλυση επικινδυνότητας από παλιρροιακά κύματα τσουνάμι για τα νησιά της Κρήτης και της Ρόδου 2018 Κ. Συνολάκης
Μανωλικάκη Ιωάννα Η επίδραση βιοεξανθρακώματος (biochar) από οργανικά παραπροϊόντα στις καλλιέργειες Lolium perenne L. και Zea Mays L. 2018 Ε. Διαμαντόπουλος
Λιλλή Μαρία Κινητικότητα γηγενούς χρωμίου στη λεκάνη απορροής του ποταμού Ασωπού 2018 Ν. Νικολαΐδης
Γομπάκης Κωνσταντίνος Σχεδιασμός και ανάπτυξη ευφυών ψυχρών υλικών για το δομημένο περιβάλλον 2018 Δ. Κολοκοτσά
Κοτρωνάκης Εμμανουήλ Ο ρόλος της οργανικής ουσίας στη δομή και στην ποιότητα του εδάφους 2018 Ν. Νικολαΐδης
Φραντσέσκα-Μαρία Πελλέρα Ολοκληρωμένη επεξεργασία και αξιοποίηση στερεών οργανικών αποβλήτων στην περιοχή της Μεσογείου με χρήση αναερόβιας χώνευσης 2017 E. Γιδαράκος
Χρήστος Γαμβρούδης Ολοκληρωμένο πλαίσιο μοντελοποίησης υδρολογίας, ποιότητας νερών και στερεοπαροχής σε λεκάνες απορροής ποταμών διαλείπουσας ροής 2017 Ν. Νικολαΐδης
Norbert Serfozo Προσδιορισμός των ρυθμών εκπομπής και αντίστοιχης δόσης στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα από προσομοίωση διαφόρων πηγών αεροζόλ σε εσωτερικούς εργασιακούς χώρους 2017 M. Λαζαρίδης
Δήμητρα Παπαδάκη Περιβαλλοντική συμπεριφορά φωτοκαταλυτικών υλικών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας 2017 Θ. Τσούτσος
Λαμπρινή Παπαδημητρίου Μελέτη επιπτώσεων ακραίων σεναρίων κλιματικής αλλαγής στο παγκόσμιο υδρολογικό καθεστώς 2017 Ι. Τσάνης
Σταύρος Χριστοφιλόπουλος Απομάκρυνση δισφαινόλης Α από λύματα και υπόγειο νερό με χρήση ελόφυτων 2017 Ν. Καλογεράκης
Ελευθερία Χαλβατζάκη Έκθεση και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων από αιωρούμενα σωματίδια 2016 Μ. Λαζαρίδης
Σοφία-Ειρήνη Χατουτσίδου Physical processes of indoor aerosols in modern microenvironments 2016 Μ. Λαζαρίδης
Ιωάννα Τζαβάρα Μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς των σύγχρονων τεχνικών ενίσχυσης εδαφικών πρανών 2016 Ι. Τσομπανάκης
Βασιλική Ιορδανίδου Μελέτη ακραίων υδρο-μετεωρολογικών φαινομένων στην Ανατολική Μεσόγειο 2016 Ι. Τσάνης
Ευδοκία Συρανίδου Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ελόφυτων και ενδοφυτικών βακτηρίων: η συνεργιστική τους δράση στη βιοεξυγίανση ρύπων 2016 Ν. Καλογεράκης
Αθανασία Κατσώνη Βιώσιμη επεξεργασία και αξιοποίηση βιομηχανικών και αστικών υγρών αποβλήτων 2015 Ε. Διαμαντόπουλος
Ηλίας Κοπανάκης Δυναμική των ατμοσφαιρικών αερολυμάτων και μελέτη του δυναμικού πυρηνοποίησής τους στην Ανατολική Μεσόγειο 2015 Μ. Λαζαρίδης
Τσουρουνάκη Κωστούλα Ανίχνευση και τύχη φαρμακευτικών ενώσεων και προϊόντων προσωπικής φροντίδας στο περιβάλλον 2015 Ε. Ψυλλάκη
Ευδοκία Ταπόγλου Πρόβλεψη των χωροχρονικών μεταβολών της στάθμης υπογείων υδάτων με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων και γεωστατιστικών μεθόδων 2015 Γ. Καρατζάς
Σωτήρης Παπαντωνίου Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών αλγορίθμων ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια με στόχο την επίτευξη μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου 2015 Δ. Κολοκοτσά
Ανδρονίκη Παπαφιλιππάκη Καλλιέργεια σταμναγκαθιού σε διάφορους τύπους εδαφών με προσθήκη κομπόστ από αστικά στερεά απόβλητα ως εδαφοβελτιωτικό 2015 2015 N. Νικολαΐδης
Μυρτώ Τσικνιά Βιογεωγραφία βακτηρίων και αφθονία λειτουργικών γονιδίων στη Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Κοιλιάρη 2015 Ν. Παρανυχιανάκης
Μαρία Μανδαλάκη Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δομημένο Περιβάλλον με έμφαση στο Φυσικό Φωτισμό 2014 Θ. Τσούτσος
Ελευθερία Λουπασάκη Επεξεργασία υγρών αποβλήτων με αναερόβιο αντιδραστήρα UASB και συστήματα προσκολλημένης ανάπτυξης 2014 Ε. Διαμαντόπουλος
Ανθή Ειρήνη Βοζινάκη Ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκτίμησης της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων πλημμυρικών φαινομένων 2014 Γ. Καρατζάς
Παναγιώτα Μπαμπατσούλη Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών για την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων 2014 Ν. Καλογεράκης
Σπυρίδων Φωτείνης Η διάβρωση των ακτογραμμών της Ελλάδας - Αξιολόγηση -Τρόποι αντιμετώπισης 2014 Κ. Συνολάκης
Ευανθία Αγραφιώτη Παραγωγή εξανθρακώματος από βιομάζα για περιβαλλοντικές εφαρμογές 2014 Ε. Διαμαντόπουλος
Ευαγγελία Γιαντζή Μικροεκχύλιση υπό συνθήκες κενού 2014 Ε. Ψυλλάκη
Ιωάννης Χαχλαδάκης Simultaneous removal of toxic metals and PAHs from real contaminated sediments using electrokinetic technique 2014 Ε. Γιδαράκος
Φωτεινή Σημαντηράκη Εξυγίανση ρυπασμένου υπόγειου υδροφορέα από οργανικούς και ανόργανους ρύπους με εφαρμογή της τεχνολογίας των διαπερατών αντιδρώντων φραγμάτων 2014 Ε. Γιδαράκος
Εμμανουήλ Γρυλλάκης Μελέτη επιπτώσεων κλιματικής μεταβολής σε βασικές υδρολογικές παραμέτρους και ο ρόλος του μεροληπτικού σφάλματος 2014 Ι. Τσάνης
Κων/νος Παπαπετρίδης Risk analysis of ground water contamination detection networks, using stochastic modeling and decision theory 2013 Ε. Παλαιολόγος
Μαρία Νικολοπούλου Oil spills bioremediation in marine environment: biofilm characterization around oil droplets 2013 Ν. Καλογεράκης
Μαρία Καζολέα Mathematical and computational modeling for the generation and propagation of waves in marine and coastal environments 2013 Κ. Συνολάκης
Αγγελική-Ελένη Βροχίδου Spatiotemporal drought analysis and climate change impact on hydrometeorological variables for the island of Crete 2013 Ι. Τσάνης
Φωτεινή Σταμάτη Carbon and nitrogen cycling in agricultural lands 2012 Ν. Νικολαΐδης
Αριστείδης Κουτρούλης Ακραία υδρο-μετεωρολογικά φαινόμενα και επίδραση της κλιματικής μεταβολής στην εξέλιξή τους. Εφαρμογή στην περιοχή της Κρήτης. 2011 Ι. Τσάνης
Ιωάννης Δαλιακόπουλος Ανάλυση αβεβαιότητας στη διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης με τη χρήση μετεωρολογικού ραντάρ 2011 Ι. Τσάνης
Μαρία Αϊβαλιώτη Αποκατάσταση υδάτων ρυπασμένων από ΒΤΕΧ και ΜΤΒΕ με χρήση φυσικού και τροποποιημένου διατομίτη. Σύγκριση και συνδυασμός με άλλα προσροφητικά υλικά 2011 Ε.Γιδαράκος
Πέτρος Καραγεώργος Ολοκληρωμένη διαχείριση οσμών σε δίκτυα αποχέτευσης και κέντρα επεξεργασίας λυμάτων 2010 Ν. Καλογεράκης
Ευθυμία Τσολάκη Απολύμανση θαλασσίου έρματος (Ballastwater) μέσω insitu ηλεκτρολυτικής παραγωγής απολυμαντικού χλωρίου 2009 Ε. Διαμαντόπουλος

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος" (1998-2008 λήξη εγγραφών)

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Διατριβής Ανακήρυξη Επιβλέπων
Αργυρή Καλλιονιάκη Χαρακτηρισμός των μικροοργανισμών που αναπτύσσονται σε θαλάσσια ιζήματα στη ζώνη κρυσταλλων υδριτών μεθανίου 2012 Ν. Καλογεράκης
Άννα Πατσιούρα Κινητική και περιβαλλοντική μελέτη προενζυμικού συστήματος για την υδρόλυση Αμύλου Βρώμης προς προϊόντα μαλτόζης 2011 Δ. Μαντζαβίνος
Ζαχαρίας Φροντιστής Απομάκρυνση διαταρακτών ενδοκρινικής δράσης από την υδατική φάση με τη χρήση προχωρημένων διεργασιών οξείδωσης 2011 Δ. Μαντζαβίνος
Ιωάννης Τριχάκης Ανάπτυξη μοντέλων υπογείων υδάτων με χρήση εργαλείων υπολογιστικής νοημοσύνης και ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας 2011 Γ. Καρατζάς
Καλλιόπη Αναστασιάδου Υδροθερμική επεξεργασία αμιαντούχων υλικών σε υποκρίσιμες και υπερκρίσιμες συνθήκες 2011 Ε. Γιδαράκος
Μαρία Πατώνη Μελέτη της αναερόβιας βιοαποδόμησης των υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προεπεξεργασία 2011 Ν. Καλογεράκης
Βικτωρία Αλεξανδροπούλου Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την εκτίμηση της έκθεσης του ανθρώπου σε ατμοσφαιρικά αιωρούμενα σωματίδια και των επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία 2010 Μ. Λαζαρίδης
Ελευθερία Κλώντζα Ποσοτικός προσδιορισμός και αποδόμηση μη ιοντικών τασιενεργών ουσιών (Nonyphenol Polyethoxylates) 2010 Ε. Διαμαντόπουλος
Εμμανουήλ Λάτος Μελέτη της μεταφοράς οσμών από κέντρα επεξεργασίας λυμάτων σε γειτονικές περιοχές) 2010 Μ. Λαζαρίδης
Ευτυχία Ψαρροπούλου Μαθηματικό Μοντέλο Προσομοίωσης της Νιτρικής ρύπανσης στον Προσχωματικό Υδροφόρο της Παραλιακής ζώνης Κορινθίας 2010 Γ. Καρατζάς
Θεοδώρα Παπαδάμ Ανάπτυξη καινοτόμων κυψελίδων καυσίμου για την εσωτερική αναμόρφωση βιοαερίου με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 2010 Ι. Γεντεκάκης,
Ν. Καλογεράκης
Θεόδωρος Γλυτσός Χαρακτηρισμός της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους με χρήση μικροπεριβαλλοντικών μοντέλων 2010 Μ. Λαζαρίδης
Μαρία Λιανού Μελέτη της προσωπικής έκθεσης από αιωρούμενα σωματίδια, των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών τους και των πηγών τους σε εσωτερικούς χώρους 2010 Μ. Λαζαρίδης
Μαρίνος Κριτσωτάκης Διαχείριση Υδατικών Πόρων Μεσσαράς Κρήτης 2010 Ι. Τσάνης
Νεκτάριος Κουργιαλάς Ολοκληρωμένη διαχείριση-Πρόβλεψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε σύνθετες γεωμορφολογικά περιοχές με χρήση μαθηματικών μοντέλων και GIS 2010 Γ. Καρατζάς
Στυλιανός Τερζάκης Σύγκριση της απόδοσης εναλλακτικών μεθόδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 2010 Ν. Καλογεράκης
Χάρης Γαλανάκης Μελέτη καθαρισμού και ανάκτησης οργανικών συστατικών αποβλήτων ελαιουργείου με τη χρήση φυσικοχημικών διεργασιών και μεμβρανών διαφορετικών ιδιοτήτων και προέλευσης 2010 Ε. Ψυλλάκη
Άννα Κρητικάκη Πορώδη κεραμικά για Περιβαλλοντικές εφαρμογές 2009 Α. Τσετσέκου,
Β. Γκέκας
Απόστολος Γιαννής Απομάκρυνση βαρέων μετάλλων με χρήση ηλεκτροκινητικής τεχνικής και πλύσης από ρυπασμένα εδάφη με έμφαση στο κάδμιο 2009 E. Γιδαράκος
Γραμματική Γούλα Κινητική, ηλεκτροκινητική συμπεριφορά και ηλεκτροδιακά φαινόμενα καινοτόμων ηλεκτροκαταλυτών σε κυψελίδες καυσίμου για αντιδράσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο ρυπογόνων εκπομπών 2009 Ι. Γεντεκάκης,
Ν. Καλογεράκης
Ευθαλία Χατζησυμεών Επεξεργασία υγρών αποβλήτων κατεργασίας ελιάς με εφαρμογή χημικών και βιολογικών διεργασιών 2009 Δ. Μαντζαβίνος
Θεοδώρα Βελεγράκη Συγκριτική μελέτη της επεξεργασίας πρότυπων διαλυμάτων οργανικών ενώσεων με προχωρημένες οξειδωτικές μεθόδους αντιρρύπανσης 2009 Δ. Μαντζαβίνος
Ελένη Μανουσάκη Χαρακτηρισμός της ικανότητας μεσογειακών φυτών για απομάκρυνση Pb και Cd από ρυπασμένα εδάφη 2008 N. Καλογεράκης
Εμμανουήλ Διαλυνάς Λειτουργία πιλοτικού συστήματος βιοαντιδραστήρα υπερδιήθησης στην επεξεργασία αστικών λυμάτων 2008 Ε. Διαμαντόπουλος
Παύλος Κουλουριδάκης Βελτίωση των ελαχίστων ορίων ανίχνευσης ιχνοστοιχείων με ακτίνες Χ 2008 N.Καλλίθρακας,
B. Γκέκας
Κωνσταντίνα Τυροβολά Αποκατάσταση υδάτων και ρυπασμένων εδαφών από αρσενικό με χρήση ρινισμάτων σιδήρου: Διερεύνηση διεργασιών 2007 N. Νικολαΐδης
Ουρανία Τζωράκη Μοντελοποίηση υδρολογικών και γεωχημικών διεργασιών σε ποτάμιο σύστημα διαλείπουσας ροής 2007 N. Νικολαΐδης
Χρυσούλα Αντωνίου Ανάπτυξη ταχέος αναλυτικού πρωτοκόλλου για τον προσδιορισμό ευρέος φάσματος οργανικών μικρορύπων σε υγρά απόβλητα και νερά 2007 Ε. Διαμαντόπουλος
Αθηνά Σπυριδάκη Μεσοσκοπική διερεύνηση για την ανίχνευση όζοντος και λεπτών σωματιδίων στην περιοχή της Μεσογείου 2005 M. Λαζαρίδης

Τα πλήρη κείμενα των παραπάνω διδακτορικών διατριβών είναι διαθέσιμα στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης και στο  Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)