Slide background

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2019-20)

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 2098/τ.ΔΕΥΤΕΡΟ/8-6-2018) της Μονοτµηµατικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, οι ενδιαφερόµενοι να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) στην «Περιβαλλοντική Μηχανική» από το ακαδ. έτος 2019-2020, καλούνται να καταθέσουν τα κάτωθι: 

 1. Γενικά στοιχεία υποψηφίου και επιθυµητό ερευνητικό θέµα και περιοχή.
 2. Όνοµα επιβλέπων και σύσταση τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, αριθµός µαθηµάτων για παρακολούθηση και γλώσσα εκπόνησης διδακτορικού.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή και άλλων τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών.
 4. Βεβαίωση ισοτιµίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από πανεπιστήµια της αλλοδαπής.
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.
 6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αγγλικής γλώσσας (και άλλης επιπλέον γλώσσας αν κατέχουν).
 7. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα.
 8. Λίστα διακρίσεων, υποτροφιών και δηµοσιεύσεων
 9. Αντίγραφα επιστηµονικών δηµοσιεύσεων εφόσον υπάρχουν.
 10. Σηµείωµα στην αγγλική στο οποίο θα εκτίθενται οι λόγοι συµµετοχής στο διδακτορικό πρόγραµµα σπουδών, προηγούµενη εµπειρία και ερευνητικά ενδιαφέροντα.
 11. Δύο συστατικές επιστολές

Οι αιτήσεις και συνοδευτικά έγγραφα µπορούν να κατατεθούν µέσα από το on line application system (https://e-graduate.tuc.gr). Στην αίτηση ζητείται επιπλέον και αντίγραφο ψηφιακής φωτογραφίας του υποψήφιου.

Καταληκτική προθεσµία υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων είναι η 28η Ιουνίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία της Σχολής τηλ. 28210-37781, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Τµήµατος: www.enveng.tuc.gr.

O Κοσµήτορας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχάλης Λαζαρίδης