Slide background

Αίτηση εκπόνησης διδακτορικού

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

Αιτήσεις για ΔΣ υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος δύο φορές κατ’ έτος. Οι αιτήσεις αφορούν επιστημονικές περιοχές που προτείνονται από τους ενδιαφερόμενους για ΔΣ και εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται από τη Σχολή.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις ΔΣ υποβάλλουν ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος:

  1. αίτηση (το έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx]),
  2. λίστα συνημμένων (το έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx]),
  3. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
  4. τα ονόματα δυο μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, που μπορούν να αξιολογήσουν την ποιότητα του υποψηφίου με συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές στέλνονται απ’ ευθείας από τους συντάκτες ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος (υπόδειγμα σε μορφή [pdf] ή [docx])
  5. αντίγραφα τίτλων σπουδών (μαζί με βεβαιώσεις ισοτιμίας, σε περίπτωση απόκτησης πτυχίου από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής)
  6. πιστοποιητικά  επαρκούς γνώσης ξένων γλωσσών.

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να κατατεθούν

  • μέσα από το on line application system (στα ελληνικά ή αγγλικά). Στην αίτηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ζητείται επιπλέον και αντίγραφο ψηφιακής φωτογραφίας του υποψήφιου.

και

  • ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στην παρακάτω διεύθυνση: Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνειούπολη, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100 Χανιά-Κρήτη