Δρ. Εμμανουήλ Βαρουχάκης 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ2.Α4
 • Τομέας: Περιβαλλοντικής Υδραυλικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής
 • Τηλέφωνο +30 28210 37803 FAX +30 28210 37846
 • Email:varuhaki<στο>mred.tuc.gr
   
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τρίτη 11:00 - 13:00, Πέμπτη 11:00 - 13:00

Εκπαίδευση

 • 2012: Ph.D: Διδακτορικό δίπλωμα στην “Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον”, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2006: M.Sc.: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον”, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2000: M.Sc.: Department of Chemical and Process Engineering (Clean Technology), University of Newcastle Upon Tyne
 • 1999: Β.Sc.: Department of Chemical and Process Engineering, University of Newcastle Upon Tyne

Υποστήριξη Μαθημάτων

Διδασκαλία μαθήματος:

[MΠ 541] Ανάλυση Επικινδυνότητας (9ο εξάμηνο - Επιλογής)

Συν-διδασκαλία μαθήματος:

Υπεύθυνος διδασκαλίας προπτυχιακών εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων:

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος (GR), Project:Uncertainty-aware intervention design for Mediterranean aquifer recharge, SUMMAR: Sustainable Managed Mediterranean Aquifer Recharge, σε συνεργασία με   UNESCO-IHE Delft, Netherlands, Χρηματοδότηση: Prince Albert II of Monaco foundation (2019-2021)
 • Υποστήριξη δραστηριοτήτων εργαστηρίου Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής