Δρ. Αριστείδης Κουτρούλης 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ3.A01
 • Τομέας: Περιβαλλοντικής Υδραυλικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής
 • Τηλέφωνο +30 28210 37764 FAX +30 28210 37855
 • Email:aris<στο>hydromech.gr 
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα 11:00 - 13:00, Παρασκευή 11:00 - 13:00

Εκπαίδευση

 • 2010: Ph.D.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2005: M.Sc.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2002: Δίπλωμα Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

 • Υποστήριξη Εργαστηρίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής
 • Υποστήριξη Ερ. Έργου IMPREX: IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes
 • Υποστήριξη Ερ. Έργου HELIX: High-End Climate Impacts and Extremes-HELIX
 • Υποστήριξη Ερ. Έργου RECARE: RECARE-Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care
 • Υποστήριξη Ερ. Έργου CASCADE: CAtastrophic Shifts in drylands: how CAn we prevent ecosystem DEgradation?