Θεοχάρης Τσούτσος
Καθηγητής, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 

Εκπαίδευση

 • 1990: Ph.D.: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • 1990: Οικονομικό Τμήμα, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 1984: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα από την Εφαρμοσμένη Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, τον Ενεργειακό Προγραμματισμό και τη Βιώσιμη Ενεργειακή Διαχείριση σε:

 • Βιώσιμα Ενεργειακά Συστήματα
 • Σχεδιασμό συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Βιοκαύσιμα
 • Ενσωμάτωση και εφαρμογές ΑΠΕ και Βιώσιμο Κτίριο

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

Είναι σε εξέλιξη:

 • NEZEH- Near Zero Energy Hotels (Intelligent Energy Europe, Apr. 2013 - Mar. 2016, Coordinator)
 • UPSWING: UPgrading the construction Sector Workforce traINing   and  qualification in Greece  (Intelligent Energy  Europe, Sept. 2014 – Aug. 2017)
 • TRUST-EPC-SOUTH "Building TRUST in Energy Performance Contracting for tertiary sector energy efficiency and sustainable energy projects in Southern European Countries  (H2020, Mar. 2015- June 2018).
 • RESCoop Plus: Harnessing power of RESCoops beyond RES production (Η2020, Mar. 2016 - Feb. 2019)
 • CIVITAS Destinations: Demonstrate innovative measures for enhancing sustainable mobility in Europe’s touristic destinations, ((H2020, Sep 2016- Aug 2020)

Διακρίσεις

 • Μέλος του Συμβουλίου διοίκησης του Μεσογειακού Δικτύου σχολών Μηχανικών και Διοίκησης (RMEI -réseau méditerranéen des ecoles d'ingénieurs et de management, 2018-)
 • Μέλος της Επιστημονική ς Επιτροπής (Steering Committee) της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για Θέρμανση./Ψύξη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RCH-Renewable Heating & Cooling) (2018-)
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών: Energies (mdpi, 2017-); Current Sustainable/Renewable Energy Reports (Springer, 2013-); Int. J. of Sust Built Environment (Elsevier, 2015-); AIMS Energy (AIMS press, 2013-)
 • Συνεργάτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Tουρισμού (UNWTO) για θέματα ξενοδοχείων μηδενικής ενέργειας (near Zero Energy Hotels)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Marina Giamalaki, Theocharis Tsoutsos, “Sustainable siting of solar power installations in Mediterranean using a GIS/AHP approach”, Renewable Energy, Vol. 141, pp 64-75, October 2019. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.03.100
 • Maria Hatzisymeon, Sotiris Kamenopoulos, Theocharis Tsoutsos, “Risk Assessment of the life-cycle of the Used Cooking Oil-to-biodiesel supply chain", Journal of Cleaner Production,Vol. 217, pp 836-843, April 2019
 • Nikolaos Sifakis, Nikolaos Savvakis, Tryfon Daras and Theocharis Tsoutsos, “Analysis of the energy consumption behavior of European RES cooperatives members”, Energies 2019 12, 970;
 • https://doi:10.3390/en12060970
 • Maria Frangou, Maria Aryblia, Stavroula Tournaki, Theocharis Tsoutsos, Renewable energy Performance Contracting in the tertiary sector. Standardization to overcome barriers in Greece, Renewable Energy, 125:829-839, September 2018
 • Ioannis Petidis, Maria Aryblia, Tryfon Daras, Theocharis Tsoutsos, Energy saving and thermal comfort interventions based on occupants’ needs. A students’ residence building case, Energy and Buildings, Volume 174, 1 September 2018, Pages 347-364
 • S. Foteinis, A.G. Antoniadis, T. Tsoutsos, Life cycle assessment of algae-to-biodiesel shallow pond production systems in the Mediterranean: influence of species, pond type, by-product valorisation and electricity mix, Biofuels, Bioproducts & Biorefining, 12(4), July/August 2018, pp 542-558
 • S. Foteinis, J. Hancock, N. Mazarakis, T. Tsoutsos, C.E. Synolakis, “A comparative analysis of wave power in the nearshore by WAM estimates and in-situ (AWAC) measurements. The case study of Varkiza”, Athens, Greece, Energy, Volume 138, 1 November 2017, pp. 500–508
 • Mary Christoforaki, Theocharis Tsoutsos, “Sustainable siting of an offshore wind park. A case in Chania, Crete”, Renewable Energy, Volume 109, August 2017, Pages 624–633
 • Papadaki D., Foteinis S., Mhlongo G. H., Tsoutsos T., Kiriakidis G., “Life Cycle Assessment of facile microwave-assisted Zinc oxide (ZnO) nanostructures”, Science of the Total environment, Volume 586, 15 May 2017, Pages 566-575
 • Marianna Tsitoura, Marina Michailidou, Theocharis Tsoutsos, “A bioclimatic outdoor design tool in urban open space design”, Energy and Buildings, Energy & Buildings, 153C (2017) pp. 368-381

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Ιωάννης Αργυρίου
 • Αντιόπη Γιγαντίδου  
 • Νικόλαος Σαββάκης
 • Νικόλαος Σηφάκης
 • Μαριάννα Τσίτουρα
 • Μαρία Φράγκου