Θεοχάρης Τσούτσος
Καθηγητής, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 

Εκπαίδευση

 • 1990: Ph.D.: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • 1990: Οικονομικό Τμήμα, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 1984: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα από την Εφαρμοσμένη Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, τον Ενεργειακό Προγραμματισμό και τη Βιώσιμη Ενεργειακή Διαχείριση σε:

 • Βιώσιμα Ενεργειακά Συστήματα
 • Σχεδιασμό συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Βιοκαύσιμα
 • Ενσωμάτωση και εφαρμογές ΑΠΕ και Βιώσιμο Κτίριο

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

Είναι σε εξέλιξη:

 • COMPOSE: Rural COMmunities engaged with POSitive Energy (MED programme, 2016-2019)  
 • CIVITAS Destinations : Demonstrate innovative measures for enhancing sustainable mobility in Europe’s touristic destinations, (H2020, 2016-2019)
 • REScoop Plus: Harnessing power of European REScoops beyond RES production, Cooperatives mobilising EU Citizens to invest in Sustainable Energy, (H2020,2016-2019)
 • TRUST-EPC-SOUTH: Building TRUST in Energy Performance Contracting for tertiary sector energy efficiency and sustainable energy projects in Southern European Countries, (H2020, 2015-2018)  
 • BUILD UP Skills UPSWING : UPgrading the construction Sector Workforce traINing and qualification in Greece, (Intelligent Energy - Europe, September 2014- August 2017) 

Διακρίσεις

 • Μέλος της European Biomass Panel Steering Committee of the European Technology Platform on Renewable Heating and Cooling (RHC-Platform) (Οκτ 2011- Οκτ 2013)
 • Επιστημονικός σύμβουλος με τον Καθ. Κ. Καλαϊτζάκη της Φοιτητικής Ομάδας που βραβεύτηκε με το βραβείο Solar Globe 2008 για τη συνεργασία Ελλάδας –Καμερούν με θέμα: Biodiesel and Power Biomass Valorisation of Palm oil in rural areas: Case study of Mango´s village, Central province Cameroon (2009)
 • SOLAR CAR Επιστημονικός σύμβουλος με τον Καθ. Κ. Καλαϊτζάκη της Φοιτητικής Ομάδας που βραβεύτηκε από τo EΛΙΝΥΟ (2008) και το ΕΚΠΑΑ (2009)
 • Αντιπρόεδρος και Εθνικός Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Δικτύου COST, «Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings» (NeCoE-PCM, 2009-)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Theocharis Tsoutsos, Stavroula Tournaki, Eleni Farmaki, Paolo Sonvilla, Paul Lensing, Jakub Bartnicki, Alejandro Cobos, Marko Biscan “Benchmarking framework to encourage energy efficiency investments in South Europe. The Trust EPC South approach”, Environmental Sciences Procedia, Volume 38, 2017, Pages 413–419  
 • S. Foteinis and T. Tsoutsos, “Strategies to improve sustainability and offset the initial high capital expenditure of wave energy converters (WECs), Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 70, April 2017, Pages 775-785  
 • Dimitrios Hasapis, Nikolaos Savvakis, Theocharis Tsoutsos, Konstantinos Kalaitzakis, Spyridon Psychis,Nikolaos P. Nikolaidis, “Design of large scale prosuming in Universities. The solar energy vision for the TUC campus”, Energy and Buildings, Volume 141, 15 April 2017, Pages 39-55  
 • Papadaki D., Foteinis S., Mhlongo G. H., Tsoutsos T., Kiriakidis G., “Life Cycle Assessment of facile microwave-assisted Zinc oxide (ZnO) nanostructures”, Science of the total environment, Volume 586, 15 May 2017, Pages 566-575  
 • Mary Christoforaki, Theocharis Tsoutsos, “Sustainable siting of an offshore wind park. A case in Chania, Crete”, Renewable Energy, Volume 109, August 2017, Pages 624–633  
 • S. Foteinis, J. Hancock, N. Mazarakis, T. Tsoutsos, C.E. Synolakis, “A comparative analysis of wave power in the nearshore by WAM estimates and in-situ (AWAC) measurements. The case study of Varkiza”, Athens, Greece, Energy, accepted to be published, July 2017  

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Μαριάννα Τσίτουρα
 • Μαρία Φράγκου
 • Αντιόπη Γιγαντίδου    
 • Ιωάννης Αργυρίου