Θεοχάρης Τσούτσος
Καθηγητής, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 

Εκπαίδευση

 • 1990: Ph.D.: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • 1990: Οικονομικό Τμήμα, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 1984: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα από την Εφαρμοσμένη Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, τον Ενεργειακό Προγραμματισμό και τη Βιώσιμη Ενεργειακή Διαχείριση σε:

 • Βιώσιμα Ενεργειακά Συστήματα
 • Σχεδιασμό συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Βιοκαύσιμα
 • Ενσωμάτωση και εφαρμογές ΑΠΕ και Βιώσιμο Κτίριο

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

Είναι σε εξέλιξη:

 • NEZEH- Near Zero Energy Hotels (Intelligent Energy Europe, Apr. 2013 - Mar. 2016, Coordinator)
 • UPSWING: UPgrading the construction Sector Workforce traINing   and  qualification in Greece  (Intelligent Energy  Europe, Sept. 2014 – Aug. 2017)
 • TRUST-EPC-SOUTH "Building TRUST in Energy Performance Contracting for tertiary sector energy efficiency and sustainable energy projects in Southern European Countries  (H2020, Mar. 2015- June 2018).
 • RESCoop Plus: Harnessing power of RESCoops beyond RES production (Η2020, Mar. 2016 - Feb. 2019)
 • CIVITAS Destinations: Demonstrate innovative measures for enhancing sustainable mobility in Europe’s touristic destinations, ((H2020, Sep 2016- Aug 2020)

Διακρίσεις

 • Μέλος του Συμβουλίου διοίκησης του Μεσογειακού Δικτύου σχολών Μηχανικών και Διοίκησης (RMEI -réseau méditerranéen des ecoles d'ingénieurs et de management, 2018-)
 • Μέλος της Επιστημονική ς Επιτροπής (Steering Committee) της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για Θέρμανση./Ψύξη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RCH-Renewable Heating & Cooling) (2018-)
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών: Energies (mdpi, 2017-); Current Sustainable/Renewable Energy Reports (Springer, 2013-); Int. J. of Sust Built Environment (Elsevier, 2015-); AIMS Energy (AIMS press, 2013-)
 • Συνεργάτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Tουρισμού (UNWTO) για θέματα ξενοδοχείων μηδενικής ενέργειας (near Zero Energy Hotels)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Maria Frangou, Maria Aryblia, Stavroula Tournaki, Theocharis Tsoutsos, Renewable energy Performance Contracting in the tertiary sector. Standardization to overcome barriers in Greece, Renewable Energy, 125:829-839, September 2018
 • Ioannis Petidis, Maria Aryblia, Tryfon Daras, Theocharis Tsoutsos, Energy saving and thermal comfort interventions based on occupants’ needs. A students’ residence building case, Energy and Buildings, Volume 174, 1 September 2018, Pages 347-364
 • Maria Hatzisymeon, Sotiris Kamenopoulos, Theocharis Tsoutsos, “Risk Assessment of the life-cycle of the Used Cooking Oil-to-biodiesel supply chain", Journal of Cleaner Production, accepted to be pulished, January 2019
 • S. Foteinis, A.G. Antoniadis, T. Tsoutsos, Life cycle assessment of algae-to-biodiesel shallow pond production systems in the Mediterranean: influence of species, pond type, by-product valorisation and electricity mix, Biofuels, Bioproducts & Biorefining, 12(4), July/August 2018, pp 542-558
 • S. Foteinis and T. Tsoutsos, “Strategies to improve sustainability and offset the initial high capital expenditure of wave energy converters (WECs), Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 70, April 2017, Pages 775-785
 • Dimitrios Hasapis, Nikolaos Savvakis, Theocharis Tsoutsos, Konstantinos Kalaitzakis, Spyridon Psychis, Nikolaos P. Nikolaidis, “Design of large scale prosuming in Universities. The solar energy vision for the TUC campus”, Energy and Buildings, Volume 141, 15 April 2017, Pages 39-55
 • Papadaki D., Foteinis S., Mhlongo G. H., Tsoutsos T., Kiriakidis G., “Life Cycle Assessment of facile microwave-assisted Zinc oxide (ZnO) nanostructures”, Science of the Total environment, Volume 586, 15 May 2017, Pages 566-575
 • Mary Christoforaki, Theocharis Tsoutsos, “Sustainable siting of an offshore wind park. A case in Chania, Crete”, Renewable Energy, Volume 109, August 2017, Pages 624–633
 • S. Foteinis, J. Hancock, N. Mazarakis, T. Tsoutsos, C.E. Synolakis, “A comparative analysis of wave power in the nearshore by WAM estimates and in-situ (AWAC) measurements. The case study of Varkiza”, Athens, Greece, Energy, Volume 138, 1 November 2017, pp. 500–508
 • Marianna Tsitoura, Marina Michailidou, Theocharis Tsoutsos, “A bioclimatic outdoor design tool in urban open space design”, Energy and Buildings, Energy & Buildings, 153C (2017) pp. 368-381

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Ιωάννης Αργυρίου
 • Αντιόπη Γιγαντίδου  
 • Νικόλαος Σαββάκης
 • Νικόλαος Σηφάκης
 • Μαριάννα Τσίτουρα
 • Μαρία Φράγκου