Στέλιος Ροζάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιχειρησιακή Έρευνα στη Γεωργία και την Ενέργεια 
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ3.Α6
 • Τηλέφωνο +30 28210 06160 FAX +30 28210 37846
 • Email:srozakis<στο>isc.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 11:00 - 13:00

Εκπαίδευση

 • 2000: Ph.D.: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1991: M.P.A.: School of Public and Environmental Affairs, Indiana University, USA
 • 1989: D.E.A. Κοινωνιολογίας της Τεχνολογίας: Πανεπιστήμιο Παρισίων - Σορβόννης
 • 1988: D.Ε.S.S. Ινστιτούτο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Παρισίων 1
 • 1986: Πτυχίο Οικονομικών, Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Το ερευνητικό ενδιαφέρον εντοπίζεται σε θέματα επιχειρησιακής έρευνας και ανάλυση πολιτικής με εφαρμογές στη γεωργία, στην ενέργεια και στο περιβάλλον:

 • Οικονομική αξιολόγηση και τομεακά υποδείγματα αγρο-ενεργειακών συστημάτων
 • Μεθοδολογία πολυκριτηριακής ανάλυσης και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Διοίκηση καινοτομίας και μεταφορά περιβαλλοντικής τεχνολογίας
 • Ανάλυση αγροτικής πολιτικής και στρατηγικές στη βιοοικονομία
 • Μαθηματικός προγραμματισμός σε επίπεδο κλάδου και γεωργικής εκμετάλλευσης

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Ανάλυση Βιωσιμότητας Κύκλου Ζωής της Κατανεμημένης Παραγωγής, Επιστ. Υπεύθυνος, Ελληνικό Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ), 2019 – 2022
 • Advisory board of BioEcon H2020-WIDESPREAD-2014-2 project (2015-2019)
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα - Αξιοποίηση της Ερευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2014-2015)
 • Aνάπτυξη λογισμικού υποστήριξης αποφάσεων “ Decision making support  in bioelectricity assisted by GIS”, IUNG-PIB, Πολωνία, (2010-2012)
 • Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση συστημάτων σε συνθήκες έλλειψης νερού, LIFE08 ENV/GR/000570/2011

Διακρίσεις

 • Guest editor (with D. Viaggi and W. Oleszek), 2018. European agriculture and the transition to bioeconomy, AgBioForum
 • Guest editor (with E.Carayannis and E.Grigoroudis), 2018. From Agri-science to Agri-business, J of Technology Transfer
 • Best Paper Award in Decision Theory and Applications: BALCOR 2011.
 • Editorial Board of Intern. J of Multi-criteria Decision Making
 • Editorial Board of Intern. J of Sustainable Agricultural Management and Informatics

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Drivas, K., Rozakis, S., Xesfingi, S. The effect of house energy efficiency programs on the extensive and intensive margin of lower-income households’ investment behavior (2019) Energy Policy, pp. 607-615.
 • Panagopoulos, A., Rozakis, S., Sideri, K., Anagnosti, A. University Technology Transfer and Agricultural Science Entrepreneurial Education: a View from Inside (2019) Journal of the Knowledge Economy, 10 (4), 1466-1481.
 • Rozakis, S., Viaggi, D., Oleszek, W. Editorial: Central-Eastern European agriculture and the transition to bioeconomy (2018) AgBioForum, 21 (2), 61-63.
 • Bartoli, A., Hamelin, L., Rozakis, S., Borzęcka, M., Brandão, M. Coupling economic and GHG emission accounting models to evaluate the sustainability of biogas policies (2019) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 106, pp. 133-148.
 • Konstantinis A., E-A Maria, S Rozakis, K Sh. A definition of bioeconomy through the bibliometric networks of the scientific literature, AgBioForum, 21(2), 64-85
 • Król, A., Ksiȩzak, J., Kubińska, E., Rozakis, S. Evaluation of sustainability of maize cultivation in Poland. A prospect theory-PROMETHEE approach (2018) Sustainability (Swiss), 10 (11), 4263.
 • Escobar, N., Manrique-de-Lara-Peñate, C., Sanjuán, N., Clemente, G., Rozakis, S. An agro-industrial model for the optimization of biodiesel production in Spain to meet the European GHG reduction targets (2017) Energy, 120, pp. 619-631.
 • Drivas, K., Panagopoulos, A., Rozakis, S., 2016. Instigating entrepreneurship to a university in an adverse entrepreneurial landscape, J Technology Transfer, 43(4): 966-985
 • A. Petsakos, S. Rozakis, 2015. Calibration of agricultural risk programming models, European Journal of Operational Research 242: 536-545
 • Georgiou, D., Mohammed, E.S., Rozakis, S., 2015. Multi-criteria decision making on the energy supply configuration of autonomous desalination units, Renewable Energy 75: 459-467

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Αικατερίνη Τρουλλάκη