Παρασκευή Παναγιωτοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών 
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Κατάλυσης
Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ι)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ2.119
 • Τηλέφωνο +30 28210 37770 FAX +30 28210 37858
 • Email:ppanagiotopoulou<στο>isc.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15:00

Εκπαίδευση

 • 2006: Ph.D.: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 2006: MSc: Ενέργεια και Περιβάλλον, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 2001: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ετερογενής Κατάλυση και Φωτοκατάλυση και, ειδικότερα, σύνθεση και χαρακτηρισμός καταλυτών καθώς και διερεύνηση του μηχανισμού και της κινητικής (φώτο)καταλυτικών αντιδράσεων για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές:

 • Καταλυτική υδρογόνωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
 • Παραγωγή υδρογόνου για κυψέλες καυσίμου (fuel cells) μέσω αναμόρφωσης βιο-αιθανόλης, υγροποιημένου αερίου πετρελαίου κλπ.
 • Εκλεκτική μεθανοποίηση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) παρουσία CO2, για την απομάκρυνση του CO από αέρια ρεύματα πλούσια σε υδρογόνο (Η2), ώστε να καταστούν κατάλληλα για τροφοδοσία κυψελών καυσίμου.
 • Ανάπτυξη καταλυτών για την αντίδραση μετατόπισης του CO με ατμό (water-gas shift, WGS) σε αέρια ρεύματα που απαντώνται στην έξοδο αναμορφωτών καυσίμου (fuel reformers).
 • Ανάπτυξη καινοτόμων φωτοκαταλυτών με αυξημένη απορρόφηση στο ορατό.
 • Φωτοκαταλυτική διάσπαση επίμονων οργανικών μικρορύπων που απαντώνται σε υγρά απόβλητα.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Βελτιστοποίηση καταλυτικών μονάδων καινοτόμου διεργασίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα για σταθερές εφαρμογές. (ΠΕΝΕΔ 2001-2005).
 • Παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας με κυψελίδες καυσίμου διαμέσου υδρογόνου». Χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας (2000-2006).
 • Development and Pilot Plant Demonstration of Hydrogen Production from Solar Energy and Biomass (Waste) Compounds and Derivatives at Ambient Conditions Mediated by Nanostructured Photocatalysts. (DCE-UoPatras, 2009-2012)
 • Καταλυτικές διεργασίες παραγωγής υγρών και αερίων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς (ΘΑΛΗΣ,CAT-BIOFUEL, 2011-2015).
 • ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία: “Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή Η2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό” (Τ1ΕΔΚ-02442). Προϋπολογισμός: €150.000/ €674.854,93. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)-ΕΣΠΑ (2014-2020).

Διακρίσεις

 • Έξι δημοσιεύσεις ήταν ανάμεσα στα 25 Hottest Articles των περιοδικών Journal of Catalysis (3 δημοσιεύσεις), Catalysis Today (1 δημοσίευση), Chemical Engineering Journal (1 δημοσίευση), Applied Catalysis A (1 δημοσίευση)
 • Top Cited Papers Award 2011-2012, Chemical Engineering Journal (1 δημοσίευση).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • P. Panagiotopoulou, “Methanation of CO2 over alkali-promoted Ru/TiO2 catalysts: II. Effect of alkali additives on the reaction pathway” Applied Catalysis B: Environmental In press.
 • A. Petala, P. Panagiotopoulou, “Methanation of CO2 over alkali-promoted Ru/TiO2 catalysts: I. Effect of alkali additives on catalytic activity and selectivity” Applied Catalysis B: Environmental 224 (2018), 919-927.
 • P. Panagiotopoulou, “Hydrogenation of CO2 over supported noble metal catalysts” Applied Catalysis A: General 542 (2017) 63-70.
 • P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, “Mechanistic Study of the Selective Methanation of CO over Ru/TiO2Catalysts: Effect of Metal Crystallite Size on the Nature of Active Surface Species and Reaction Pathways” The Journal of Physical Chemistry C 121 (9) (2017) 5058–5068.
 • M.Kourtelesis, P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios “Influence of structural parameters on the reaction of low temperature ethanol steam reforming over Pt/Al2O3 catalysts” Catalysis Today 258 (2015) 247-255.
 • M.J. Gilkey, P. Panagiotopoulou, A.V. Mironenko, G.R. Jenness, D.G. Vlachos, B. Xu “Mechanistic Insights into Metal Lewis Acid-Mediated Catalytic Transfer Hydrogenation of Furfural to 2-Methylfuran”, ACS Catalysis 5 (2015) 3988-3994.
 • P. Panagiotopoulou, N. Martin, D.G. Vlachos “Liquid phase catalytic transfer hydrogenation of furfural over homogeneous Lewis acid-Ru/C catalysts” ChemSusChem, 8 (12) (2015) 2046-2054.
 • P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, “Mechanistic study of the selective methanation of CO over Ru/TiO2 catalyst: Identification of active surface species and reaction pathways”, Journal of Physical Chemistry C 115 (2011) 1220-1230.
 • P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, “Selective methanation of CO over supported Ru catalysts”, Applied Catalysis B: Environmental 88 (2008), 470-478.
 • P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides,“Effect of the nature of the support on the catalytic performance of noble metal catalysts for the Water-Gas Shift Reaction”, Catalysis Today 112 (2006) 49-52. 

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Αλίκη Κόκκα