Κώστας Συνολάκης
Καθηγητής, Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών & Παράκτια Μηχανική 
Eργαστήριο Φυσικών Καταστροφών, Τσουνάμις & Παράκτιας Μηχανικής
Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 1986:  Ph.D.: Civil Engineering, California Institute of Technology.
 • 1979:  M.Sc.: Civil Engineering, California Institute of Technology.
 • 1978:  B.Sc.: Engineering and Applied Science, California Institute of Technology.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διεξαγωγή έρευνας στους τομείς Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και Παράκτιας Μηχανικής:

 • Τσουνάμι, μακρά κύματα, πρόβλεψη αναρρίχησης και διόδευση πλημμύρας κυματισμών  
 • Διάβρωση και προστασία ακτών από κυματισμούς  
 • Σχεδιασμός συστημάτων παρακολούθησης του θαλασσίου περιβάλλοντος  

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • ΑSTARTE Assessment, STrategy And Risk Reduction forTsunamis in Europe, 329,000€
 • Έρευνα χωροθέτησης Μαρίνας, κυματικών συνθηκών Ενετικού λιμένα Χανίων & εξέλιξης ακτογραμμής από την Πύλη της Άμμου μέχρι την Αγ. Κυριακή, 2011 – 2012, Χρηματοδότηση 125.000€, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων.
 • Earthquake followed by Tsunami in the Mediterranean Sea - POSEIDON, 2009-2011, DG Environment, European Union, 390,000€.
 • Αναγνωριστική Έκθεση Προστασίας Ακτών Νομού Λασιθίου, 2009 – 2011, Χρηματοδότηση 35.000€, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
 • Tsunami Risk Assessment and Strategies for European Region - TRANSFER, 2006 – 2009, European Commission Framework Programme 6 (FP6). EU 10/06 – 04/09, 290,000€.

Διακρίσεις

 • 45ο τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, 2017.
 • Sergey Soloviev Medal on Natural Hazards of the European Geophysical Union, 2014
 • County of Los Angeles Award for Outstanding Contributions to Emergency Preparedness, 2002
 • Presidential Young Investigator, The White House, USA,1989-1994
 • Υποτροφία Μεταπτυχιακών Σπουδών, Κοινωφελές Ίδρυμα "Αλέξανδρος Ωνάσης", 1981-1983

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Valle, B.L., Kalligeris, N., Findikakis, A.N., Okal, E.A., Melilla, L. & Synolakis, C.E., 2014, Plausible megathrust tsunamis in the eastern Mediterranean Sea, Engin. Comput. Mech. 167, 99–105, doi.org/10.1680/eacm.13.00027
 • Stefanakis, T.S., Contal, E., Vayatis, N., Dias, F., & Synolakis, C.E., 2014, Can small islands protect nearby coasts from tsunamis? An active experimental design approach, PROC. R. SOC. A. 20140575 doi:10.1098/rspa.2014.0575
 • Kazolea, M., Dellis, A.J., Nikolos, I.K., Synolakis, C.E., 2012, An unstructured fi- nite volume numerical scheme for extended 2D Boussinesq–type equations. Coastal Engineering, 69, 42–66 DOI: 10.1016/j.coastaleng.2012.05.008.
 • Fritz, H.M. Phillips, D.A. Okayasu, A. , Shimozono, T., Liu, H.J , Mohammed, F., Skanavis, V., Synolakis, C.E, , Takahashi, T., 2012, The 2011 Japan tsunami current velocity measurements from survivor videos at Kesennuma Bay using LiDAR, Geophysical Research Letters, 39 L00G23 DOI: 10.1029/2011GL050686.
 • Okal, E.A & Synolakis, C.E., 2008, Far-field tsunami hazard from mega-thrust earth- quakes in the Indian Ocean, Geophysical Journal International, 172, 995–1015.
 • Synolakis C.E., & Foteinis S., 2009, Choking on carbon emissions from greek academic paperwork, Nature, 461 (7261), 167–167.
 • Borrero, J.C., Sieh, K., Shlieh, M., Synolakis, C.E., 2006, Tsunami inundation pre- dictions for Western Sumatra, Proceedings of the National Academy of Sciences, 103, 1967319677.
 • Synolakis C.E., Bernard E.N., Titov V.V., Kanoglu U., Gonzalez F., 2008, Validation and Verification of Tsunami Numerical Models, Pure and Applied Geophysics, 165 (11-12), 2197-2228.    – Synolakis, C.E., India must cooperate on tsunami warning systems, 2005, NATURE, 434 17–18.
 • Liu, P.L–F., Lynett, P., Fernando, H., Jaffe, B.E., Fritz, H., Higman,B., Morton, R., Goff, J., Synolakis, C.E., 2005, Observations by the International Tsunami Survey Team in Sri Lanka, SCIENCE, 308, 1595.
 • Liu, P.L–F., Wu, T-R,, Raichlen, F., Synolakis, C.E., Borrero, J, 2005, Runup and run- down generated by three–dimensional sliding masses, Journal of Fluid Mechanics, 536, 107–144.
 • Dengler L., Uslu B., Barberopoulou A., and Synolakis C.E., 2008, The vulnerability of Crescent City, California, to tsunamis generated by earthquakes in the Kuril Islands region of the Northwestern Pacific, Seismological Research Letters, 79 (5), 608-619.  

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Νίκος Μαραβελάκης
 • Αγγελική Δημούλια