Κωνσταντίνος Β. Χρυσικόπουλος
Καθηγητής, Τεχνολογία Περιβάλλοντος 
Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος (TUCeeL)
Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 1991: Ph.D.: Civil and Environmental Engineering (Ph.D. Minor: Petroleum Engineering), Stanford University, USA.
 • 1986: Engineer Degree: Civil Engineering (Geothermal Program), Stanford University, USA.  
 • 1984: M.Sc.: Chemical Engineering, Stanford University, USA.  
 • 1982: B.Sc.: Chemical Engineering, University of California, San Diego, USA. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Πειραματικά και θεωρητικά ενδιαφέροντα που αφορούν τη μεταφορά ρύπων σε πορώδη μέσα και περιβαλλοντικά συστήματα:

 • Κατάληξη και μεταφορά βιο-κολλοειδών στο υπόγειο νερό και στην ακόρεστη ζώνη του εδάφους.
 • Μεταφορά κολλοειδών σε ρωγματωμένα πετρώματα.
 • Διάλυση υγρών μη υδατικής φάσης σε πορώδη μέσα.
 • Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών για την αποκατάσταση εδάφους με χρήση ακουστικών κυμάτων.
 • Επεξεργασία λυμάτων με αντιδραστήρες που καταναλώνουν ηλιακή ενέργεια.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • “Fate and transport of biocolloids and nanoparticles in groundwater and effects of polluted water on public health”, HELLENIC MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS: ARISTEIA I (No. 1185), Acronym: BioNFate (http://www.bionfate.gr), Project coordinator: Dr. C.V. Chrysikopoulos, 2012 – 2014, PI (500,000 €).
 • “Geomechanics and environment of CO2 geological storage”, HELLENIC MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS: THALIS, Project coordinator: Dr. E. Papamichos, 2012 – 2014, Co-PI (521,740 €).
 • “Inactivation and transport of biocolloids in porous media”, HELLENIC MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS: HERACLITOS II Project, Grant No. 284, Project coordinator: Dr. C.V. Chrysikopoulos, 2011 – 2014, PI (45,000 €).
 • “Integrated actions in order to protect coastal areas from anthropogenic pollutions and for groundwater restoration by reversing the seawater intrusion in coastal aquifers,” INTERREG IIIA Greece-Italy, 2006 - 2008, Specific theme: Protection of coastal aquifers from seawater intrusion, Project web site: (http://primac.ba.cnr.it), Acronym: PRIMAC, Project coordinator: Dr. Ing. C. Masciopinto, Co-PI, (932,000 €).
 • “Investigation of Groundwater Contamination by Viruses During Infiltration of Recycled Water: Laboratory and Field Experiments,” HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF DEVELOPMENT: GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH & DEVELOPMENT, 2006 - 2008, PI (60,000 €).  

Διακρίσεις

 • UCOWR Best Dissertation Award, as Research Advisor to Youn Sim, 1998.
 • UCOWR Best Dissertation Award, as Research Advisor to Assem Abdel-Salam, 1996.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • LOUKOPOULOS-KOUSIS, V., and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Use of GreenZyme for remediation of porous media polluted with jet fuel JP-5, EnvironmentalTechnology, doi:10.1080/09593330.2018.1497092, 2018.
 • KATZOURAKIS, V.E. and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Impact of spatially variable collision efficiency on the transport of biocolloids in geochemically heterogeneous porous media, Water Resources Research, 54, dos:10.1029/2017WR021996, 2018.
 • FOUNTOULI, T.V. and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Adsorption and thermodynamics of pharmaceuticals, acyclovir and fluconazole, onto quartz sand under static and dynamic conditions, Environmental Engineering Science, dos:10.1089/ees.2017.0499, 2018.
 • CHRYSIKOPOULOS, C.V., N.P. SOTIRELIS, and N.G. KALLITHRAKAS-KONTOS, Cotransport of graphene oxide nanoparticles and kaolinite colloids in porous media, Transport in Porous Media, 119, 181–202, doi:10.1007/s11242-017-0879-z, 2017.
 • SYNGOUNA, V.I., and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Inactivation of MS2 bacteriophage by titanium dioxide nanoparticles in the presence of quartz sand with and without ambient light, Journal of Colloid and Interface Science, 497, 117–125, doi:10.1016/j.jcis.2017.02.059, 2017.
 • KATZOURAKIS, V.E., and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Fitting the transport and attachment of dense biocolloids in one-dimensional porous media: ColloidFit, Groundwater, 55(2), 156–159, doi:10.1111/gwat.12501, 2017.
 • SOTIRELIS, N.P., and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Interaction between graphene oxide nanoparticles and kaolinite colloids, Science of the Total Environment, 579, 736–744, doi:10.1016/j.scitotenv.2016.11. 034, 2017.
 • SYNGOUNA, V.I., and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Cotransport of clay colloids and viruses through water-saturated vertically oriented columns packed with glass beads: Gravity effects, Science of the Total Environment, 545–546, 210–218, doi:10.1016/j.scitotenv.2015.12.091, 2016.
 • SOTIRELIS, N.P., and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Interaction between graphene oxide nanoparticles and quartz sand, Environmental Science and Technology, 49(22), 13413–13421, doi:10.1021/acs.est. 5b03496, 2015.
 • KATZOURAKIS, V.E., and C.V. CHRYSIKOPOULOS, Modeling dense-colloid and virus cotransport in three-dimensional porous media, Journal of Contaminant Hydrology, 181, 102–113, doi:10.1016/ j.jconhyd.2015.05.010, 2015.

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Μαρία Γεωργοπούλου
 • Αναστάσιος Μαλανδράκης
 • Θεοδοσία Φουντούλη