Ιωάννης Τσάνης
Καθηγητής, Περιβαλλοντική Υδραυλική & Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική 
Eργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής
Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.137
 • Τηλέφωνο +30 28210 37799 FAX +30 28210 37849
 • Email: tsanis<στο>hydromech.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών:

Εκπαίδευση

 • 1988: Post Doc (Visiting Fellow) in National Water Research Institute, Environment Canada, Burlington, Canada
 • 1986: Ph.D. in Civil Engineering, Civil Engineering Department, University of Toronto, Ontario, Canada
 • 1979: Μ.Α.Sc. in Civil Engineering, Civil Engineering Department, University of Toronto, Ontario, Canada
 • 1976: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας στους παρακάτω τομείς:

 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Περιβαλλοντική Υδραυλική
 • Κλιματική Αλλαγή ‐ Ακραία Γεγονότα
 • Παράκτια Μηχανική

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • 5DARE:  Development of an integrated 5-dimensional space-based methodology for Assessing and modelling the Response of Erosion dynamics to land use and climatic changes in Mediterranean watersheds”,  Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), 2018-2021
 • SOILCARE (H2020): SoilCare for profitable and sustainable crop production in Europe (2016-2020)
 • IMPREX (H2020): IMproving PRedictions and management of hydrological Extremes (2015-2019)  
 • RECARE: Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care. Work programme topics addressed: ENV.2013.6.2-4 – FP7-ENV-2013-two-stage (2013-2018).  
 • HELIX: High-End cLimate Impacts and eXtremes. ENV.2013.6.1-3 Impacts of higher-end scenarios (global average warming > 2 °C with respect to pre-industrial level) – FP7-ENV-2013-two-stage (2013-2017).

Διακρίσεις

 • Associate Fellow Member of Climate Service Center Germany (GERICS), Germany (2016- ); Professor Emeritus, McMaster University; Associate Editor of the Journals:  “Journal of Hydrology” and “Climate Services Journal”
 • Coordinator of Research Programmes: a) REINFORCE - ARISTEIA II Action, GSRT and b) SimFLOOD – European Space Agency (ESA)
 • One-highly cited paper (top 1% - Web of Science); Six papers cited in IPCC Special Report 1.50C Climate Change 2018 and two papers cited in IPCC Report Climate Change 2014Impacts, Adaptation and Vulnerability Part B: Regional Aspects – Europe
 • 1988‐1998 NSERC University Research Fellowship, McMaster University; 1986‐1988 NSERC Visiting Fellowship, National Water Research Institute;
 • 1982 Entrance Fellowship, S.E.L.E.T.E.; 1971 University Entrance Exam Fellowship, Department of Civil Engineering, Aristotle University

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Daliakopoulos, I.N., Apostolakis, A., Wagner, K., Deligianni, A., Koutskoudis, D., Stamatakis, A., Tsanis, I.K., “Benefits of T. harzianum in soil and yield conservation of tomato crops under saline irrigation”, Catena, 175, 144-153, April 2019, doi.org/10.1016/j.catena.2018.12.009
 • Grillakis, M.G., Koutroulis, A.G., Tsanis, I.K., “Improving seasonal forecasts for basin scale hydrological applications”, Water 2018, 10 (11), 1593; doi:10.3390/w10111593 
 • Koutroulis A.G., Grillakis, M.G., Tsanis, I.K., Daniela Jacob, “Mapping the vulnerability of European summer tourism under 2°C global warming”, Climatic Change, DOI: 10.1007/s10584-018-2298-8, September 2018.
 • Koutroulis, A.G., Papadimitriou, L.V., Grillakis, M.G., Tsanis, I.K., Ceasar K., Wyser K., Betts R.A. “Simulating hydrological impacts under climate change. Implications from methodological differences of a Pan-European assessment”, Water, 2018, 10(10),  https://doi.org/10.3390/w10101331
 • Riva, M.J., Baeza, J., Bautista, S., Christoforou, M., Daliakopoulos, I.N., Hadjimitsis, D., Keizer, J.J., Liniger, H., Quaranta, G., Ribeiro, C., Salvia, R., Tsanis, I.K., Urgeghe, A., Valdecantos, A., Schwilch, G., “How does land management contribute to the resilience of Mediterranean forests and rangelands? A participatory assessment”, Land Degradation & Development, https://doi.org/10.1002/ldr.3104 July 2018
 • Vozinaki Α.-Ε. Κ., Tapoglou E. & I.K. Tsanis, “Hydrometeorological impact of climate change in two Mediterranean basins”, International Journal of River Basin Management, 16(2), pp. 245-257, 2018. https://doi.org/10.1080/15715124.2018.1437742
 • Richard A. Betts, Lorenzo Alfieri, John Caesar, Jinfeng Chang, Philippe Ciais, Luc, Feyen, Pierre Friedlingstein, Laila Gohar, Aristeidis Koutroulis, Lamprini Papadimitriou, Ioannis Tsanis, Klaus Wyser, Changes in climate extremes, large-scale hydrology and vegetation productivity projected at 1.5°C and 2°C global warming with higher-resolution global climate models, Philosophical Transactions of the Royal Society Α, pii: 20160452. doi: 10.1098/rsta.2016.0452, May 2018.
 • D. Jacob, L. Kotova, C. Teichmann, S.P. Sobolowski, R. Vautard, C. Donnelly, A. G. Koutroulis, M.G. Grillakis, I.K. Tsanis, A. Damm, A. Sakalli, M.T.H. van Vliet, “Climate impacts in Europe under +1.50 C ,  global warming”, Earth’s Future, An Open Access AGU Journal, https://doi.org/10.1002/2017EF000710, January 2018 
 • Tsanis, I.K. and Tapoglou, E., “Winter North Atlantic Oscillation impact on European Precipitation and Drought under Climate Change”, Theoretical and Applied Climatology, DOI: 10.1007/s00704-018-2379-7, January 2018
 • Koutroulis, A.G., Papadimitriou, L.V., Grillakis, M.G., Tsanis, I.K., Wyser K., Betts R.A., “Freshwater vulnerability under high end climate change. A pan-European assessment” Science of the Total Environment, 613-614, pp.271-286, 1 February 2018, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.074

Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Σοφία Σαρχάνη
 • Σωτήρης Τσιτσιλώνης