Γεώργιος Π. Καρατζάς
Καθηγητής, Ρύπανση και Αποκατάσταση εδάφους 
Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής
Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙΙΙ)
Κοσμήτορας Σχολής ΜΗΠΕΡ

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: K1.111
 • Τηλέφωνο +30 28210 37792 FAX +30 28210 37846
 • Email:karatzas<στο>mred.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15:00

Εκπαίδευση

 • 1994: Μετά-διδακτορικό (Post-doc) στο Ερευνητικό Κέντρο Εξυγίανσης Υπογείων Υδάτων ( Research Center for Groundwater Remediation Design), University of Vermont, USA
 • 1992: Ph.D., Department of Civil and Environmental Engineering, Rutgers University, USA
 • 1987: M.Sc., Department of Civil and Environmental Engineering, Rutgers University, USA
 • 1985: B.Sc., Department of Civil and Environmental Engineering, Rutgers University, USA
 • 1982: Πτυχίο Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας στις εξής ερευνητικές περιοχές:

 • Υδατικών πόρων
 • Ροή Υπογείων Υδάτων και Μεταφορά Ρύπων
 • Υπόγεια Υδραυλική –Γεωτρήσεις
 • Μοντέλα προσομοίωσης Υπόγειας Ροής και Μεταφοράς Ρύπων
 • Συνδυασμός Μεθόδων Βελτιστοποίησης και Μοντέλων προσομοίωσης για το βέλτιστο σχεδιασμό διαχείρισης υπογείων υδάτων (ποιοτικά και ποσοτικά)
 • Υφαλμύριση Παράκτιων Υδροφορέων. Καρστικοί Υδροφορείς
 • Εφαρμογές Νευρωνικών Δικτύων και Γενετικών Αλγορίθμων σε προβλήματα διαχείρισης Υπόγειων Υδροφορέων
 • Μοντέλα προσομοίωσης επιφανειακής ροής. Μοντελοποίηση πλημμυρικών φαινομένων. Μοντέλα εκτίμησης πλημμυρικών ζημιών

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: ERMISF – Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – πλημμύρες. Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Συνεργασίας V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020, 2017-2019, 275.000 €.  
 • Principal Investigator: Multi-objective Optimization of Cosolvent Flushing of NAPLs from Contaminated Groundwater.Funding: General Secretariat for Research and Technology, Ministry of Education and Religious Affairs of Greece, Bilateral R & T Cooperation between Greece-Turkey 2013-2014, National Action “ Bilateral, Multilateral and Regional R & T Partnerships”, 2013-2015, 26.200 €.    
 • Co-Investigator: RECARE: Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care. (Coordinator I. Tsanis). Work programme topics addressed: ENV.2013.6.2-4 – FP7-ENV-2013-two-stage (2013-2017).    
 • Co-Investigator: High Frequency Monitoring System for Integrated Water Reosurces Management of Rivers (Cordinator N. Nikolaidis) Funding: Hellenic Republic Ministry of Education, Lifelong Learning and Religioy Affairs: “THALIS”, European Union, NSRF 2007-2013, (2011-2014), 600.000€.    
 • Co-Investigator: Advanced Mathematical Methods and Software Platform for Solving Multi-Physics, Multi-Domain Problems on Modern Computer Architectures: Application to Environmental Engineering and Medical Problems (Cordinator Y. Saridakis) Founding: Hellenic Republic Ministry of Education, Lifelong Learning and Religioy Affairs: “THALIS”, European Union, NSRF 2007-2013, (2011-2014), 600.000€.    

Διακρίσεις

 • 2014: Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας 2014, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2012 – 2014: Μέλος της Εθνικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας της Ιταλίας για την αξιολόγηση Αναπληρωτών Καθηγητών και Τακτικών Καθηγητών στα ερευνητικά πεδία Υδραυλική – Υδρολογία και Υδραυλικά και Θαλάσσια Έργα. 08/A1 – IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME
 • 2003–σήμερα: Αναγνώριση και υιοθέτηση της Μεθόδου Βελτιστοποίησης «Outer Approximation Method» από την Επιτροπή FRTR (Federal Remediation Technologies Roundtable) η οποία περιλαμβάνει τις εξής Υπηρεσίες των Η.Π.Α : U.S Department of Defence, U.S. Environmental Protection Agency, U.S. Department of Energy, U.S. Department of the Interior and NASA (National Aeronautics and Space Administration).
 • 2003-σήμερα: Member of the Hydrological Sciences Committee, Sub-Division on Groundwater, European Geosciences Union (EGU).
 • 1999: Αναγνώριση και υιoθέτηση του αλγόριθμου βελτιστοποίησης για τον Βέλτιστο Σχεδιασμό Διαχείρισης Υπογείων Υδάτων από την Υπηρεσία EPA –USA, EPA/542/R-99/011B, ‘Hydraulic Optimization Demonstration for Groundwater Pump-and-Treat Systems, Volume II: Application of Hydraulic Optimization’, Dec. 1999.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Siaka M., Z. Dokou and G.P. Karatzas, “Management of the saltwater intrusion phenomenon in the alluvial aquifer of Katapola, Amorgos, Greece”, Water Science and Technology: Water Supply, Vol. 18(3), 936-949, 2018.
 • Varouchakis, E.A., G.A Corzo, G.P. Karatzas, and A. Koutsopoulou, “Spatio-temporal analysis of annual rainfall in Crete, Greece”, Acta Geophysica, in press, 2018.
 • Morianou G.G., N.N. Kourgialas, G.P. Karatzas, and N.P. Nikolaidis, “Assesing hydro-morphological changes in Mediterranean stream using curvilinear grid modeling approach – climate change impacts”, Earth Science Informatics, Vol. 11(2), 205-2016, 2018.
 • Tzoraki O, Z. Dokou, G. Christodoulou, P. Gaganis,  and G.P Karatzas, “Assessing the efficiency of a coastal Managed Aquifer Recharge (MAR) system in Cyprus”, Science of the Total Environment, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.160 ,Vol. 626, 875-886, 2018.
 • Kourgialas N.N, I. Anyfanti, G.P Karatzas, and Z. Dokou, “An integrated method for assessing drought prone areas - Water efficiency practices for a climate resilient Mediterranean agriculture”, Science of the Total Environment, Vol. 625, 1290-1300, 2018.
 • Kourgialas N.N, G.P Karatzas, Z. Dokou, and A. Kokorogiannis, “Groundwater footprint methodology as policy tool for balancing water needs (agriculture & tourism) in water scarce islands – The case of Greece, Crete”, Science of the Total Environment, Vol. 615, 381-389, 2018.
 • Pappa A., Z. Dokou, and G.P. Karatzas, “Saltwater intrusion management using the SWI2 model: application in the coastal aquifer of Hersonissos, Crete, Greece”, Desalination and Water Treatment, Vol. 99, 49-58, 2017.
 • Goumas C., Z. Dokou, G.G. Morianou, N.N. Kourgialas and G.P. Karatzas, “Using groundwater flow simulation of the Chania Plain area to propose a proper irrigation plan”, European Water, Vol. 57, 467-473, 2017.
 • Theodoridou P.G., E.A Varouchakis, and G.P Karatzas, “Spatial analysis of groundwater levels using fuzzy logic and geostatistical tools” Journal of Hydrology, Vol. 55, 242-252, 2017.
 • Kanakoudis V. and G.P. Karatzas, “Efficient and sustainable water systems management toward worth living development”, Environmental Science and Pollution Research, Vol. 24(25), 20119-20121, 2017.

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Παναγιώτα Θεοδωρίδου
 • Κωνσταντίνα Καβούρη 
 • Γιασεμή Μοριανού