Έλια Ψυλλάκη
Καθηγήτρια, Υδατική Χημεία 
Εργαστήριο Υδατικής Χημείας
Τομέας Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.108
 • Τηλέφωνο +30 28210 37810 FAX +30 28210 37846
 • Email: elia<στο>enveng.tuc.gr

 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15:00

Εκπαίδευση

 • 1997: Διδακτορικό Χημείας (PhD), School of Chemistry, University of Bristol, Bristol, U.K.
 • 1994: Πτυχίο Χημικού, Maîtrise de Chimie, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.
 • 1993: Licence de Chimie, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.
 • 1992: D.E.U.G. (A), Sciences des Structures et de la Matière, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς που σχετίζονται με:

 • την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανάλυσης μικρο-ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα
 • την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τύχη οργανικών μικρο-ρύπων στο περιβάλλον.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Leaching of chemicals of environmental concern from used heated tobacco sticks to natural water and comparison with leaching from smoked conventional cigarettes, Role: Coordinator; Funding Source: PMI Science; Budget: € 99533; Duration: 2018-2020.
 • European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platforms, PortASAP; COST Action CA16215; Role: Work-group Leader; MC Member; Funding Source: COST Association; Budget: € 450000/year; Duration: 2017-2021.
 • New biotechnologicaL approaches for biodegrading and promoting the environmental biotransformation of synthetic polymeric materials. Role: Research Collaborator; Funding Source: FP7-KBBE; Budget: € 4000000; Duration: 2012-2015.
 • Microalgae-bio-products. Role: Research Collaborator; National Strategic Reference Framework. Budget: € 146800 € Duration: 2012-2015
 • ULIXES: Unravelling and expLoiting MedIterranean Sea microbial diversity and ecology for XEnobiotics’ and pollutantS’ clean up. Role: Research Collaborator; Funding Source: FP7-Collaborative Research program; Budget: € 3902892 Duration: 2010-2014

Διακρίσεις

 • 2019: Leader of the “Sample Preparation” Task Force of the European Chemical Society-Division of Analytical Chemistry
 • 2019: Invitation to contribute to the special issue ‘Female role models in Analytical Chemistry”, Analytical and Bioanalytical Chemistry, Springer
 • 2019: Senior Associate Editor of Journal of Separation Sciences, Wiley
 • 2018: Member of the Editorial Advisory Board of Analytica Chimica Acta, Elsevier
 • 2017: Work-Group Leader, European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platforms, PortASAP; COST Action CA16215

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • B. Bojko, B. Onat, E. Boyaci, E. Psillakis, T. Dalianis, J. Pawliszyn, “Application of in-situ Solid-Phase Microextraction on Mediterranean Sponges for Untargeted Exometabolome Screening and Environmental Monitoring” Frontiers in Marine Science, Accepted.
 • E. Kourounioti, E. Psillakis*, D. Vione, UV-induced transformation of 2,3-dibromo-5,6-dimethyl-1,4-benzoquinone in water and treated wastewater, Environmental Research, 175 (2019) 343-350 (https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.05.018)
 • M. Vakinti, S.-M. Mela, E. Fernández, E. Psillakis*, Room temperature and sensitive determination of haloanisoles in wine using vacuum-assisted headspace solid-phase microextraction, Journal of Chromatography A, 2019. In press
 • E. Psillakis*, Vortex-assisted liquid liquid microextraction revisited, TrAC-Trends Analytical Chemistry, 2019, 113, 332-339 (https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.11.007) Invited
 • K. Karkanorachaki, S. Kiparissis, G.C. Kalogerakis, E. Yiantzi, E. Psillakis, N. Kalogerakis, “Plastic Pellets, Meso- and Microplastics on the Coastline of Northern Crete: Distribution and Organic Pollution”, Marine Pollution Bulletin, 2018, 133, 578–589 (https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.06.011)
 • D. Orazbayeva, B. Kenessov, E. Psillakis, D. Nassyrova, M. Bektassov, “Determination of transformation products of unsymmetrical dimethylhydrazine in water using vacuum-assisted headspace solid-phase microextraction” Journal of Chromatography A, 2018, 1555, 30-36 (https://doi.org/10.1016/j.chroma.2018.04.048)
 • E. Psillakis*, “Vacuum-assisted headspace-solid phase microextraction: A tutorial review” Analytica Chimica Acta, 2017, 986, 12-24 (http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2017.06.033) Invited
 • D. Raynie, H.K. Lee, L. Ramos, J.L. Anderson, E. Psillakis, D. Benanou. “Sample Preparation: State of the Art” LC GC EUROPE, 2018, 30, 604-608 Invited
 • M.J Trujillo-Rodríguez, V. Pino*, E. Psillakis*, J.L Anderson, J.H Ayala, E, Yiantzi, A.M Afonso, “Vacuum-assisted headspace-solid phase microextraction for determining volatile free fatty acids and phenols. Investigations on the effect of pressure on competitive adsorption phenomena in a multicompo nent system”, Analytica Chimica Acta, 2017, 962, 41-51 (http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2017.01.056)
 • M.-L. Glykioti, E. Yiantzi, E. Psillakis*, “Room temperature determination of earthy-musty odor compounds in water using vacuum-assisted headspace solid-phase microextraction”, Analytical Methods, 2016, 8(45), 8065-8071 (http://dx.doi.org/ 10.1039/C6AY02210C)

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Νικολέτα Σολωμού