Έλια Ψυλλάκη
Καθηγήτρια, Υδατική Χημεία 
Εργαστήριο Υδατικής Χημείας
Τομέας Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.108
 • Τηλέφωνο +30 28210 37810 FAX +30 28210 37846
 • Email:elia<στο>enveng.tuc.gr

 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15:00

Εκπαίδευση

 • 1997: Διδακτορικό Χημείας (PhD), School of Chemistry, University of Bristol, Bristol, U.K.
 • 1994: Πτυχίο Χημικού, Maîtrise de Chimie, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.
 • 1993: Licence de Chimie, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.
 • 1992: D.E.U.G. (A), Sciences des Structures et de la Matière, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς που σχετίζονται με:

 • την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανάλυσης μικρο-ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα
 • την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τύχη οργανικών μικρο-ρύπων στο περιβάλλον.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Leaching of chemicals of environmental concern from used heated tobacco sticks to natural water and comparison with leaching from smoked conventional cigarettes, Role: Coordinator; Funding Source: PMI Science; Budget: € 99533; Duration: 2018-2020.
 • European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platforms, PortASAP; COST Action CA16215; Role: Work-group Leader; MC Member; Funding Source: COST Association; Budget: € 450000/year; Duration: 2017-2021.
 • New biotechnologicaL approaches for biodegrading and promoting the environmental biotransformation of synthetic polymeric materials. Role: Research Collaborator; Funding Source: FP7-KBBE; Budget: € 4000000; Duration: 2012-2015.
 • Microalgae-bio-products. Role: Research Collaborator; National Strategic Reference Framework. Budget: € 146800 € Duration: 2012-2015
 • ULIXES: Unravelling and expLoiting MedIterranean Sea microbial diversity and ecology for XEnobiotics’ and pollutantS’ clean up. Role: Research Collaborator; Funding Source: FP7-Collaborative Research program; Budget: € 3902892 Duration: 2010-2014