Έλια Ψυλλάκη
Καθηγήτρια, Υδατική Χημεία 
Εργαστήριο Υδατικής Χημείας
Τομέας Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.108
 • Τηλέφωνο +30 28210 37810 FAX +30 28210 37846
 • Email: elia<στο>enveng.tuc.gr

 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15:00

Εκπαίδευση

 • 1997: Διδακτορικό Χημείας (PhD), School of Chemistry, University of Bristol, Bristol, U.K.
 • 1994: Πτυχίο Χημικού, Maîtrise de Chimie, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.
 • 1993: Licence de Chimie, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.
 • 1992: D.E.U.G. (A), Sciences des Structures et de la Matière, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς που σχετίζονται με:

 • την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανάλυσης μικρο-ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα
 • την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τύχη οργανικών μικρο-ρύπων στο περιβάλλον.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Leaching of chemicals of environmental concern from used heated tobacco sticks to natural water and comparison with leaching from smoked conventional cigarettes, Συμμετοχή ως: Coordinator. Χρηματοδότηση: PMI Science. Προϋπολογισμός: € 99533. Διάρκεια: 2018-2020.
 • European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platforms, PortASAP; COST Action CA16215 Συμμετοχή ως: Work-group Leader, MC Member; Χρηματοδότηση: COST Association.Προϋπολογισμός: € 450000/year. Διάρκεια: 2017-2021.
 • New biotechnologicaL approaches for biodegrading and promoting the environmental biotransformation of synthetic polymeric materials. Χρηματοδότηση: FP7-KBBE. Προϋπολογισμός: € 4000000 Διάρκεια: 2012-2015.   
 • Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας (EEA grants). Προϋπολογισμός: € 498800. Διάρκεια: 2011-2012.   
 • Aνίχνευση και τύχη φαρμακευτικών ενώσεων και προϊόντων προσωπικής φροντίδας στο περιβάλλον. Χρηματοδότηση: Ηράκλειτος II (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»). Προϋπολογισμός: € 45000. Διάρκεια: 2010-2013.   

Διακρίσεις

 • 2013: Βραβείο “Top-10 most cited articles 2010-2011 Award”, Talanta
 • 2012:  Vice-Chair για την αξιολόγηση του FP7 People Individual Marie Curie Actions (Chemistry Panel).
 • 2010: Βραβείο “Top-50 most cited articles 2005-2009 Award”, Analytica Chimica Acta.
 • 2007: Fulbright Research Award 2007-2008, Ερευνητική διαμονή στα εργαστήρια του Prof. M.R. Hoffmann στο California Institute of Technology (CALTECH, USA) από Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο του 2007.
 • 2006: Βραβείο “Top cited article 2001-2006 Award”, Journal of Chromatography A. 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • R. Zouboulaki, E. Psillakis*, “Fast determination of aqueous fullerene C60 aggregates by vortex-assisted liquid-liquid microextraction and liquid chromatography-mass spectrometry” Analytical Methods, 2016 (http://dx.doi.org/10.1039/c6ay00885b).
 • E. Yiantzi, N. Kalogerakis, E. Psillakis*, “Design and testing of a new sampler for simplified vacuum-assisted headspace solid-phase microextraction” Analytica Chimica Acta, 2016, 927, 46-54 (http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2016.05.001)
 • C.-E. Nika, E. Yiantzi, Ε. Psillakis* “Plastic pellets sorptive extraction: Low-cost, rapid and efficient extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from environmental waters” Analytica Chimica Acta, 2016, 922, 30-36 (http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2016.03.037)
 • E. Yiantzi, N. Kalogerakis, E. Psillakis*, “Vacuum-Assisted Headspace Solid Phase Microextraction of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Solid Samples” Analytica Chimica Acta, 2015, 890, 108-116
 • I. Roman, A. Mastromihali, K. Tyrovola, A. Canals, E. Psillakis*, “Rapid Determination of Octanol-Water Partition Coefficient using Vortex-Assisted Liquid-Liquid Microextraction” Journal of Chromatography A, 2014, 1330, 1-5.
 • E. Psillakis*, E. Yiantzi, N. Kalogerakis, “Downsizing Vacuum-Assisted Headspace Solid Phase Microextraction”. Journal of Chromatography A, 2013, 1300, 119-126.
 • L. Sanchez-Prado, K. Kalafata, S. Risticevic, J. Pawliszyn, M. Lores, M. Llompart, N. Kalogerakis, E. Psillakis*, “Ice photolysis of 2,2´,4,4´,6-pentabromodiphenyl ether (BDE-100): Laboratory investigations using solid phase microextraction” Analytica Chimica Acta (2012), In press.
 • E. Psillakis*, A. Mousouraki, E. Yiantzi, N. Kalogerakis, “Effect of Henry’s Law Constant and Operating Parameters on Vacuum-Assisted Headspace Solid Phase Microextraction”. Journal of Chromatography A (2012), 1244, 55– 60.
 • E. Psillakis*, E. Yiantzi, L. Sanchez-Prado, N. Kalogerakis, “Vacuum-Assisted Headspace Solid Phase Microextraction: Improved Extraction of Semivolatiles by Non-Equilibrium Headspace Sampling under Reduced Pressure Conditions” Analytica Chimica Acta (2012), doi:10.1016/j.aca.2012.01.019
 • A. Papadopoulou, I.P Román, A. Canals, K. Tyrovola, E. Psillakis*, "Fast screening of perfluorooctane sulfonate in water using vortex-assisted liquid-liquid microextraction coupled to liquid chromatography-mass spectrometry", Analytica Chimica Acta, 2011, 691(1-2), 56-61.

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων