Έλια Ψυλλάκη
Καθηγήτρια, Υδατική Χημεία 
Εργαστήριο Υδατικής Χημείας
Τομέας Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.108
 • Τηλέφωνο +30 28210 37810 FAX +30 28210 37846
 • Email:elia<στο>enveng.tuc.gr

 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15:00

Εκπαίδευση

 • 1997: Διδακτορικό Χημείας (PhD), School of Chemistry, University of Bristol, Bristol, U.K.
 • 1994: Πτυχίο Χημικού, Maîtrise de Chimie, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.
 • 1993: Licence de Chimie, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.
 • 1992: D.E.U.G. (A), Sciences des Structures et de la Matière, Universitè Montpellier II (U.S.T.L.), Montpellier, France.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς που σχετίζονται με:

 • την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανάλυσης μικρο-ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα
 • την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τύχη οργανικών μικρο-ρύπων στο περιβάλλον.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Leaching of chemicals of environmental concern from used heated tobacco sticks to natural water and comparison with leaching from smoked conventional cigarettes, Role: Coordinator; Funding Source: PMI Science; Budget: € 99533; Duration: 2018-2020
 • European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platforms, PortASAP; COST Action CA16215; Role: Work-group Leader; MC Member; Funding Source: COST Association; Budget: € 150000/year; Duration: 2017-2021
 •  Vacuum-assisted headspace HiSorb, Role: Coordinator; Source: Markes International Ltd Budget: € 50000 Year: 2019 TD100-xr analytical instrumentation and related accessories and consumables installed in the laboratory. 
 • RASP Program for Laboratory consumables; Role: Coordinator; Funding Source: RESTEK, Budget: € 3000; Duration: 2020-2021
 • SPME fibers and Thermogreen Septa; Role: Coordinator; Funding Source: SUPELCO Bellefonte, USA, Budget: € 5000; Duration: 2020-2021

Διακρίσεις

 • 2020: Invited contribution in the Topical Collection featuring “Female Role Models in Analytical Chemistry”,Analytical and Bioanalytical Chemistry, Springer
 • 2020: Member of the Editorial Advisory Board of Sustainable Chemistry and Pharmacy, Elsevier
 • 2019: Head of the “Sample Preparation” Task Force and Network of the European Chemical Society-Division of Analytical Chemistry
 • 2019: Senior Associate Editor of Journal of Separation Sciences, Wiley
 • 2018: Member of the Editorial Advisory Board of Analytica Chimica Acta, Elsevier

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • E. Psillakis, “The effect of vacuum: an emerging experimental parameter to consider during headspace microextraction sampling”, Analytcial and Bioanalytical Chemistry, 2020, 1-9. Invited contribution-Special issue “Female Role Models in Analytical Chemistry” (https://doi.org/10.1007/s00216-020-02738-x)
 • N. Koutela, E. Fernández, M.-L. Saru and E. Psillakis*, “A comprehensive study on the leaching of metals from heated tobacco sticks and cigarettes in water and natural waters” Science of the Total Environment, 2020, 714, 136700 (https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136700)
 • S. Mascrez, E. Psillakis and G. Purcaro, “A multifaceted investigation of the effect of reduced pressure condition on the headspace-solid phase microextraction”, 2019, Analytica Chimica Acta, 2020, 1103, 106-114 (https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.12.053)
 • N. Solomou, C. Bicchi, B. Sgorbini, E. Psillakis*, “Vacuum-assisted headspace sorptive extraction: Theoretical considerations and proof-of-concept extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from water samples”. Analytica Chimica Acta, 2020, 1096, 100-107. (https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.10.050)
 • E. Psillakis*, N. Koutela, A.J. Colussi, “Vacuum-assisted headspace single-drop microextraction: eliminating interfacial gas-phase limitations” Analytica Chimica Acta, 2019, 1092, 9-16. (https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.09.056)
 • B. Bojko, B. Onat, E. Boyaci, E. Psillakis, T. Dalianis, J. Pawliszyn, “Application of in-situ Solid-Phase Microextraction on Mediterranean Sponges for Untargeted Exometabolome Screening and Environmental Monitoring” Frontiers in Marine Science, 2019, 6 (632), 1-13. (https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00632)
 • E. Kourounioti, E. Psillakis*, D. Vione, “UV-induced transformation of 2,3-dibromo-5,6-dimethyl-1,4-benzoquinone in water and treated wastewater”, Environmental Research, 2019, 175, 343-350 (https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.05.018)
 • M. Vakinti, S.-M. Mela, E. Fernández, E. Psillakis*, “Room temperature and sensitive determination of haloanisoles in wine using vacuum-assisted headspace solid-phase microextraction”, Journal of Chromatography A, 2019 (1602) 142–149. (https://doi.org/10.1016/j.chroma.2019.03.047)
 • E. Psillakis*, Vortex-assisted liquid liquid microextraction revisited, TrAC-Trends Analytical Chemistry, 2019, 113, 332-339 (https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.11.007) Invited
 • K. Karkanorachaki, S. Kiparissis, G.C. Kalogerakis, E. Yiantzi, E. Psillakis, N. Kalogerakis, “Plastic Pellets, Meso- and Microplastics on the Coastline of Northern Crete: Distribution and Organic Pollution”, Marine Pollution Bulletin, 2018, 133, 578–589 (https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.06.011)

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Νικολέτα Σολωμού