Μανώλης Γρυλλάκης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2011: Ph.D.: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης. Τίτλος διατριβής: "Μελέτη επιπτώσεων κλιματικής μεταβολής σε βασικές υδρολογικές παραμέτρους και ο ρόλος του μεροληπτικού σφάλματος". Ειδίκευση στην Υδρολογία και κλιματική αλλαγή.
 • 2007: M.Sc: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης. Τίτλος μεταπτυχιακής Διατριβής: «Χρήση τηλεπισκόπησης και ανάπτυξη αλγορίθμων για υδρολογικούς σκοπούς » Ειδίκευση στην Τηλεπισκόπηση για υδρολογικές εφαρμογές.
 • 2006: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης. Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος (Άριστα 8.6 / 10) – Τίτλος διπλωματικής διατριβής «Μελέτη και προσομοίωση της επιφανειακής απορροής της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Κερίτη, με χρήση δεδομένων πεδίου». Ειδίκευση στην Υδρολογική προσομοίωση.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διαχείριση υδατικών πόρων, Υδρολογία, Υδρολογικά μοντέλα και Μοντέλα προσομοίωσης της επιφάνειας της γης (LSMs), Εδαφική υγρασία, Αστραπιαίες πλημμύρες, Ξηρασία, Υδραυλική ποταμών, Κλιματική αλλαγή, Διόρθωση σφάλματος πόλωσης σε κλιματικά δεδομένα

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • 5DARE: Development of an integrated 5-dimensional space based methodology for Assessing and modelling the Response of Erosion dynamics to land use and climatic changes in Mediterranean watersheds, Greek Institute for Research and Innovation (Hellenic Foundation for Research and Innovation) (2019-).
 • H2020 IMPREX: IMproving PRedictions and management of hydrological Extremes (2015-2019).
 • HELIX FP7: High-End cLimate Impacts and eXtremes. ENV.2013.6.1-3 Impacts of higher-end scenarios (global average warming > 2 °C with respect to pre-industrial level) – FP7-ENV-2013 (2013-2017).
 • CASCADE FP7: CAtastrophic Shifts in drylands: how CAn we prevent ecosystem DEgradation?  Collaborative Project/ Large Scale Integrated Project FP7-ENV-2011 (2012-2017).
 • IMPACT2C FP7: Quantifying projected impacts under 2°C warming. Collaborative project/Large-scale integrating project, FP7-ENV-2011 (2011-2015).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Koutroulis AG, Papadimitriou LV, Grillakis MG, Tsanis IK, Warren R, Betts RA, (2019). Global water availability under high-end climate change: A vulnerability based assessment. Glob Planet Change. doi: 10.1016/J.GLOPLACHA.2019.01.013  13 
 • Grillakis, M.G., 2019. Increase in severe and extreme soil moisture droughts for Europe under climate change. Science of The Total Environment. 660, 1245-1255, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.001
 • Grillakis, M.; Koutroulis, A.; Tsanis, I. Improving Seasonal Forecasts for Basin Scale Hydrological Applications. Water 2018, 10, 1593. https://doi.org/10.3390/w10111593
 • Koutroulis, A.G., Grillakis, M.G., Tsanis, I.K. Jacob D., Mapping the vulnerability of European summer tourism under 2 °C global warming. Climatic Change (2018). https://doi.org/10.1007/s10584-018-2298-8
 • Koutroulis, A.G.; Papadimitriou, L.V.; Grillakis, M.G.; Tsanis, I.K.; Wyser, K.; Caesar, J.; Betts, R.A. Simulating Hydrological Impacts under Climate Change: Implications from Methodological Differences of a Pan European Assessment. Water 2018, 10, 1331.
 • Jacob, D. , Kotova, L. , Teichmann, C. , Sobolowski, S. P., Vautard, R. , Donnelly, C. , Koutroulis, A. G., Grillakis, M. G., Tsanis, I. K., Damm, A. , Sakalli, A. and van Vliet, M. T. (2018), Climate Impacts in Europe Under +1.5°C Global Warming. Earth's Future, 6: 264-285. doi:10.1002/2017EF000710
 • A.G. Koutroulis, L.V. Papadimitriou, M.G. Grillakis, I.K. Tsanis, K. Wyser, R.A. Betts, Freshwater vulnerability under high end climate change. A pan-European assessment, Science of The Total Environment, Volumes 613–614, 2018, Pages 271-286, ISSN 0048-9697, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.074 .
 • Grillakis, M. G., Koutroulis, A. G., Daliakopoulos, I. N., and Tsanis, I. K.: A method to preserve trends in quantile mapping bias correction of climate modeled temperature, Earth Syst. Dynam., 8, 889-900, https://doi.org/10.5194/esd-8-889-2017 , 2017.
 • Papadimitriou, L. V., Koutroulis, A. G., Grillakis, M. G., and Tsanis, I. K.: The effect of GCM biases on global runoff simulations of a land surface model, Hydrol. Earth Syst. Sci., 21, 4379-4401, https://doi.org/10.5194/hess-21-4379-2017  2017.
 • Daliakopoulos, I.N., Panagea, S.I., Tsanis, I.K., Grillakis, M.G., Koutroulis, A.K., Hessel, R., Mayor, A.G., and Ritsema, C.J., “Yield Response of Mediterranean Rangelands under a Changing Climate”, Land Degradation & Development, February 2017, https://doi.org/10.1002/ldr.2717