Λήδα Δημητροπούλου
Εξωτερικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2001: Ph.D.: Centre for European Studies, University of Exeter (UK).
 • 1996: MΑ: European Studies, Centre for European Studies, University of Exeter (UK).
 • 1996: Diplôme d’Etudes Européennes, Institut de Sciences Politiques, Rennes (FR)
 • 1995: BA (Hons): Language and Communication, Centre for Language and Communication, University of Wales (UK).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας στους ακόλουθους τομείς:

 • Ζητήματα πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 • Συμμετοχική διακυβέρνηση
 • Περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ και προσαρμογή κρατών μελών
 • Διαχείριση φυσικών πόρων

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • DG Research, MIRAGE: Mediterranean Intermittent River Management. Contract Number: SSPE-CT-2006-44 www.mirage-project.eu/index.php (2009-2011)
 • DG research, SOILTREC: Soil Transformations in European Catchments. Grant Agreement Number: 244118 eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/SoilTrec/ (2009-2014)
 • EEA, EOX: Improving the Reclamation and Reuse of the Organic Fraction of Municipal Solid Wastes in Agriculture and Environmental Applications. Code EL0031 www.dedisa.gr (2009-2012)
 • DG Environment, CONDENSE: The Condense Management System: Production of Novel Fertilisers from Manure and Olive Mill Wastewater. LIFE10 ENV/GR/000596 (2011-1015)
 • Ministry of Finance, Community Initiative INTERREG III B – CADSES, ESTIA SPOSE: European Space and Territorial Integration Alternatives – Spatial Planning Observatory for South-Eastern Europe. Project Code: 3Β036 www.uehr.panteion.gr/estia-spose/  

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Moschopoulos Th., Iosif E., Demetropoulou L., Potamianos A. And Narayanan S. Towards the Automatic Extraction of Policy Networks using Web Links and Documents (under review IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering)
 • Demetropoulou, L., Nikolaidis N.P., Tzoraki O., Kalogerakis N., Tsakiris K., Kousouris Th., Theodoropoulos K. & Papadoulakis V. (2010), ‘Public participation, involvement of farmers in Evrotas’ in Pilot Basins Network on Agricultural Issues (2008-2009), Joint Research Centre Scientific and Technical Reports, ISPRA, pp. 41-45.
 • Demetropoulou, L., Nikolaidis N.P., Papadoulakis V., Tsakiris K., Koussouris Th., Kalogerakis N., Koukaras N., Chatzinikolaou A. & Theodoropoulos K. (2010), ‘Water Framework Directive implementation in Greece: introducing participation in water governance – the case of the Evrotas River Basin Management Plan’ in Environmental Governance and Policy, 20: 336-349, DOI: 10.1002/eet.553
 • Getimis P. & Demetropoulou L. & Paraskevopoulos C.J. (2008), ‘Structural funds and institutional design: policy learning and adaptation in Cohesion countries’ in Conzelmann T. & Smith RC, (eds.) Multilevel Governance in the European Union: Taking Stock and Looking Ahead, Nomos, Baden-Baden, pp. 94-113.
 • Getimis P. & Demetropoulou L. (2007), ‘Territorial governance, institutional structures and transnational cooperation prospects in South Eastern Europe’, in Kafkalas G. and Getimis P. (eds.), Overcoming Fragmentation in South Eastern Europe, Aldershot: Ashgate, pp. 295-317.
 • Demetropoulou L., Getimis P. and Markantonis V. (2006), ‘Multilevel governance versus state centralization in Greece’ in Paraskevopoulos C.J., Getimis P. & Rees N. (eds.), Adapting to EU Multi-Level Governance in Public Policy: Regional and Environmental Policies in Cohesion (Greece, Ireland, Portugal) and CEE (Hungary, Poland) Countries, London: Ashgate, pp: 27-52.
 • Getimis P. & Demetropoulou L., ‘The Balkans: conditions and limits for spatial integration’ in Fotis G. and Kokkosis H. (eds.), Regional Science and Policy: Greece and the Balkans, European Regional Science Association, – Greek Association, Athens: Govostis, pp. 223-234.