Ιωάννης Τριχάκης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2011: Ph.D.: Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2006: MSc: Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • 2004: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η διεξαγωγή έρευνας σε τομείς της υδρολογίας και της διαχείρισης υδατικών πόρων με έμφαση στην προσομοίωση συστημάτων υπογείων υδάτων με αριθμητικά μοντέλα και με μοντέλα βασισμένα σε μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, και άλλες εφαρμογές τεχνικών προσομοίωσης και βελτιστοποίησης της διαχείρισης συστημάτων υδατικών πόρων.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • ERMIS-F - Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – πλημμύρες (2018 – 2020)
 • BASAL - Πρόγραμμα του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αειφόρο παραγωγή τροφής στην Κούβα (2014-2016)
 • EUROFRESHWATERS – Πρόγραμμα του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συλλογή δεδομένων και την προσομοίωση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων στην Ευρώπη (2013-2017)
 • FLOODMED - Monitoring, forecasting and best practices for FLOOD Mitigation and prevEntion in the CADSES region (2007-2008)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Trichakis, I., Burek, P., de Roo, A. and Pistocchi, A., 2017. Towards a Pan-European Integrated Groundwater and Surface Water Model: Development and Applications. Environmental Processes, 4(1), pp.81-93.
 • Tapoglou, E., Karatzas, G.P., Trichakis, I.C. and Varouchakis, E.A., 2014. A spatio-temporal hybrid neural network-Kriging model for groundwater level simulation. Journal of hydrology, 519, pp.3193-3203.
 • Tapoglou, E., Trichakis, I.C., Dokou, Z., Nikolos, I.K. and Karatzas, G.P., 2014. Groundwater-level forecasting under climate change scenarios using an artificial neural network trained with particle swarm optimization. Hydrological Sciences Journal, 59(6), pp.1225-1239.
 • Trichakis I.C, I.K. Nikolos, and G.P. Karatzas, “Comparison of bootstrap confidence intervals for an ANN model of a karstic aquifer response”, Hydrological Processes, Vol. 25(18), 2827-2836, DOI: 10.1002/hyp.8044, 2011.
 • Trichakis I.C, I.K. Nikolos, and G.P. Karatzas, “Artificial Neural Network (ANN) Based Modeling for Karstic Groundwater Level Simulation”, Water Resources Management, Vol. 25(4), 1143-1152, DOI: 10.1007/s11269-010-9628-6, 2011.
 • Trichakis I.C, I.K. Nikolos, and G.P. Karatzas, “Optimal Selection of Artificial Neural Network parameters for the Prediction of a Karstic Aquifer’s Response”, Hydrological Processes, Vol. 23(20), 2956-2969, DOI: 10.1002/hyp.7410, 2009.
 • Papadopoulou M.P., G.P. Karatzas, M.A. Koukadaki and Y. Trichakis, “Modeling the Saltwater Intrusion in Coastal Aquifers – Case Study in the Industrial Zone of Herakleio in Crete” Global Nest the International Journal, Vol.7, No 2, 197-203, 2005.