Ιωάννης Χαχλαδάκης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Επιστημονικός Συνεργάτης και Βοηθός Διδασκαλίας
Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2014: Ph.D.  : Περιβαλλοντική και υγειονομική Μηχανική, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2010: M.Sc.: Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2004: M.Sc.: Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2001: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Αποκατάσταση εδαφών/ιζημάτων/υγρών αποβλήτων ρυπασμένα από οργανικούς/ανόργανους ρύπους χρήσει προηγμένων και καινοτόμων ηλεκτροχημικών μεθόδων.
 • Ποιοτικός και ποσοτικός χαρακτηρισμός ηλεκτρονικών αποβλήτων. Εκτίμηση τοξικότητας, διαχείριση και επεξεργασία.
 • Ανάκτηση πολύτιμων υλικών (μετάλλων, πολωτών, κ.λ.π.) από ηλεκτρονικά απόβλητα.
 • Περιβαλλοντικές μελέτες παρακολούθησης και εκτίμησης επικινδυνότητας

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • «Παρακολούθηση και αποκατάσταση Υδροφόρου Ορίζοντα / Υπεδάφους της περιοχής διυλιστηρίων Ασπροπύργου, πλησίον των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε.», HELLENIC PETROLEUM S.A. – Πολυτεχνείο Κρήτης (2011-2012).
 • «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μελέτη του ναυαγίου του Sea-diamond. Οργάνωση, επίβλεψη και ανάλυση αποτελεσμάτων δειγματοληψιών πεδίου και εργαστηριακής προσομοίωσης», ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Πολυτεχνείο Κρήτης (2011-2013).
 • «Πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου των επικινδύνων και τοξικών ουσιών από το ναυάγιο του SeaDiamond», ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Πολυτεχνείο Κρήτης (2013-2015).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Savvilotidou V., Hahladakis J., Gidarakos E., «Leaching capacity of metals-metalloids and recovery of valuable materials from waste LCDs», Waste Management (2015), Accepted Manuscript.
 • Gatsios E., Hahladakis J., Gidarakos E., «Optimization of electrocoagulation process (EC) for the purification of a real industrial wastewater from toxic metals», Journal of Environmental Management (2015) 154, 117-127.
 • Savvilotidou V., Hahladakis J., Gidarakos E., «Determination of toxic metals in discarded liquid crystal displays (LCDs)», Resources Conservation and Recycling (2014) 92(C), 108-115.
 • Dimitrakakis E., Hahladakis J., Gidarakos E., «The "Sea Diamond" shipwreck. Environmental impact assessment in the water column and sediments of the wreck area», International Journal of Environmental Science and Technology (2014) 11 (5), 1421-1432.
 • Kolias K., Hahladakis J., Gidarakos E., «Assessment of toxic metals in waste personal computers», Waste Management (2014) 34 (8), 1480-1487.
 • Hahladakis J.N., Smponias A., Lekkas N., Gidarakos E., «Sequentialapplicationofchelatingagentsandinnovativenon-ionicsurfactantsfortheenhancedelectroremediationofsedimentsfromheavymetalsandPAHs», Chemosphere (2014) 105, 44-52.
 • Simantiraki F., Kolias C.G., Maratos D., Hahladakis J., Gidarakos E., «Qualitative determination and application of sewage sludge and municipal solid waste compost for BTEX removal from groundwater», Journal of Environmental Chemical Engineering (2013) 1(1-2), 9-17.
 • Vlachou M., Hahladakis J., Gidarakos E., Εffect of various parameters in removing Cr and Ni from model wastewater by using electrocoagulation», Global Nest Journal (2013) 15 (4), 494-503.
 • Maragkos K., Hahladakis J., Gidarakos E. «Qualitative and quantitative determination of heavy metals in waste cellular phones», Waste Management (2013) 33 (9), 1882-1889.
 • Hahladakis J.N., Calmano W., Gidarakos E., «Use and comparison of the non-ionic surfactants Poloxamer 407 and Nonidet P40 with HP-β-CD cyclodextrin, for the enhanced electroremediation of real contaminated sediments from PAHs», Separation and Purification Technology (2013) 113, 104-113.