Ελευθερία Αντωνίου
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 2008: Ph.D.:  Τμήμα Χημικής και Βιολογικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Μπάφαλο, ΗΠΑ (Chemical and Biological Engineering, University at Buffalo, The State University of New York).
 • 2001: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Απομόνωση & Χαρακτηρισμός Βιο-Τασιενεργών μορίων (Biosurfactants) ή ουσιών Διασποράς (Dispersants) που παράγονται από μικροβιακές κοινότητες που αποδομούν πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες.
 • Δυναμική Μαλακών Κολλοειδών (SoftColloids)
 • Σύνδεση Δομής-Ιδιοτήτων Αυτοοργανωμένων Πολυμερικών Συστημάτων
 • Ενόργανη Ανάλυση και χαρακτηρισμός των ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας, κ.λπ.)

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • European Project FP7 “KILL*SPILL – Integrated Biotechnological Solutions for Combating Marine Oil Spills – KAE 80724” (2013-2017)
 • European Project FP7 “ULIXES - Unraveling and expLoiting MedIterranean Sea microbial diversity and ecology for XEnobiotics’ and pollutantS’ clean up - ΚΑΕ 80398” (2011-2014)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Antoniou, E.; Korkakaki, E.; Nikolopoulou, M.; Venieri, D.; Kalogerakis, N. "Biosurfactant production from an isolated marine bacterial community", Environmental Microbiology and Biotechnology Conference, Bologna, Italy 2012.
 • Antoniou, E.; Voudouris, P.; Larsen, A.; Loppinet, B.; Vlassopoulos, D. ; Pastoriza-Santos, I.; Liz-Marzan, L. M. “Static and Dynamic Plasmon-Enhanced Light Scattering from Dispersions of Polymer-Grafted Silver Nanoprisms in the Bulk and Near Solid Surfaces” J. Phys. Chem. C 2012,116, 3888-3896
 • Antoniou, E.; Tsianou, M. “Solution Properties of Dextran in Water and in Formamide” J. Appl. Polym. Sci. 2012, 125, 1681-1692.
 • Antoniou,E.; Pasadakis,N.; Karonis, D. “Light cycle oil solvent extraction optimization: Impact of solvent, temperature, and solvent to feed ratio variation” Fuel Preprints 2011 (ACS Division of Fuel Chemistry).
 • Antoniou, E.; Themistou, E.; Sarkar, B.; Tsianou, M.; Alexandridis, P. “Structure and Dynamics of Dextran in Binary Mixtures of a Good and a Bad Solvent” Colloid and Polymer Science 2010, 288, 1301-1312.
 • Antoniou, E.; Buitrago C. F.; Tsianou, M.; Alexandridis, P. “Solvent Effects on Polysaccharide Conformation” Carbohydr. Polym. 2010, 79, 380-390.
 • Antoniou, E.; Alexandridis, P. “Polymer Conformation in Mixed Aqueous Polar Organic Solvents” Eur. Polymer J. 2010, 46, 324-335.