Έλενα Πρεντάκη
Εξωτερικός συνεργάτης, Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

  • 2003: ΜΑ: Library and Information Management, University of Sheffield, UK
  • 2001: Πτυχίο Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

  • ΕΠΕΑΕΚ: “Ανάπτυξη / Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης” Γ΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ( 2001 - 2006) – Θέσπιση προτύπων, στατιστικών συλλογών και δεικτών αποτίμησης των υπηρεσιών. Ποιοτική ανάλυση του αυτοματοποιημένου καταλόγου της Βιβλιοθήκης για την προσαρμογή του στα διεθνή πρότυπα, στα πλαίσια προετοιμασίας της Βιβλιοθήκης για την συμμετοχή της στην επέκταση του Συλλογικού Καταλόγου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας.  

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Εισήγηση με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στη Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης», στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: «Μετα-Βιβλιοθήκες, οι Βιβλιοθήκες μετά το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό: προς μια νέα λογική συγκρότησης, λειτουργίας και εργαλείων» – Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου, 2004