Διοικητικό Προσωπικό

Γεωργία Πονηρίδου

Γεωργία Πονηρίδου
Γραμματέας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Τηλ.: +30 28210 - 37781
Fax: +30 28210 - 37858


Δήμητρα Πατεράκη

Δήμητρα Πατεράκη
Γραμματειακή Υποστήριξη (Τμήμα Σπουδών)

Τηλ.: +30 28210 - 37788
Fax: +30 28210 - 37846