ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2017-18) της Συνέλευσης Τμήματος της Μονοτμηματικής...

Περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Συνέλευσης Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτεστην 16η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2017-18) της Συνέλευσης της Σχολής ΜΗΠΕΡ, η...

Περισσότερα

Πράξη Κοσμήτορα με Αρ. Πρωτ. 376/21-12-2017

Περισσότερα

Πράξη Κοσμήτορα με Αρ. Πρωτ. 375/21-12-2017

Περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών από Κοσμήτορα με Αρ. Πρωτ. 371/18-12-2017

Περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΣΤ της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2017-18) της Συνέλευσης Τμήματος της Μονοτμηματικής...

Περισσότερα

Διαπιστωτική Πράξη Κοσμήτορα με Αρ. Πρωτ. 326/01-12-2017

Περισσότερα

Διαπιστωτική Πράξη Κοσμήτορα με Αρ. Πρωτ. 324/01-12-2017

Περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 25η συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, η...

Περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΓΣ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 15η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2017-18) της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, η οποία θα...

Περισσότερα