ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 6η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Κοσμητείας (νέα σύνθεση) της Σχολής...

περισσότερα

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη 16η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2018-19) της Συνέλευσης Τμήματος της Μονοτμηματικής...

περισσότερα

Πράξη Κοσμήτορα με Αρ. Πρωτ. 247/20-11-2018

περισσότερα

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη 15η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2018-19) της Συνέλευσης Τμήματος της Μονοτμηματικής...

περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 4η συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, η...

περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 14η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2018-19) της Συνέλευσης Τμήματος της...

περισσότερα

Πράξη Κοσμήτορα με Αρ. Πρωτ. 2319/10-09-2018

περισσότερα

Πράξη Κοσμήτορα με Αρ. Πρωτ. 19/07-09-2018

περισσότερα

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 13η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2017-18) της Συνέλευσης Τμήματος της Μονοτμηματικής...

περισσότερα

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 12η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2017-18) της Συνέλευσης Τμήματος της Μονοτμηματικής...

περισσότερα