Πρόσκληση στη 10η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ (28-01-2020)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη 10η συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Γραμματείας της Σχολής (κτίριο Κ.2.Α.7).

Θέματα Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών της Σχολής.   
  2. Αίτηση εξέλιξης Αν. Καθηγ. Κ. Κολοκοτσά στη βαθμίδα Καθηγητή-Προκήρυξη.  
  3. Αίτηση εξέλιξης Μόνιμης  Επίκ. Καθηγ. κ. Παναγιωτοπούλου στη βαθμ. Αναπλ. Καθηγητή- Προκήρυξη  
  4. Άλλα Θέματα 

 

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης