Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ (18-12-2019)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 9η συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Γραμματείας της Σχολής (κτίριο Κ.2.Α.7).

Θέματα Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Επικύρωση Πρακτικών.
  2. Προκήρυξη μιας (1) νέας θέσης ΔΕΠ-Ορισμός γνωστικού αντικειμένου & βαθμίδας/ων.
  3. Αίτηση μέλους ΔΕΠ για 6μηνη επιστημονική άδεια.
  4. Άλλα Θέματα

 

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης