Πρόσκληση στην 28η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (18-12-2019)

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην  28η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2019-20) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7).

Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Ορισμός γνωστικού αντικειμένου & βαθμίδας μιας νέας θέσης ΔΕΠ-προκήρυξη.
  2. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα
  3. Προπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
  4. Κινητικότητα Erasmus-Έγκριση αιτήσεων μετακίνησης μελών ΔΕΠ & ΕΤΕΠ.
  5. ΄Αδειες Απουσίας
  6.  Άλλα Θέματα

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης