Πρόσκληση στην 27η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (27-11-2019)

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην27η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2019-20) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7).

Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης

 1. Επικύρωση Πρακτικών
 2. Ανακήρυξη Διδάκτορος (κ. Βαλουμά Αικατερίνη)
 3. Ανακήρυξη κατόχων ΔΜΣ (κ.κ. Βακιντή, Πρωτοπαπαδάκη)
 4. α) Ορισμός νέου Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών & Αναπληρωτή του.
  β )Ορισμός νέας  Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
 5. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα
 6. Προπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
 7. Εξεταστική περίοδος χειμ. Εξαμ. 2019-20. Απόφαση πρόσθετης εξεταστικής(εαρ. Εξαμ. 2018-19)
 8. ΄Αδειες Απουσίας
 9.  Άλλα Θέματα

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης