Πρόσκληση στην 26η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (30-10-2019)

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην26η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2019-20) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7).

Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Πρόταση Απονομής τίτλου Ομότιμου Καθηγητή σε συνταξιοδοτηθέν μέλος ΔΕΠ της Σχολής.
  2. α) Λήξη θητείας Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών & Αναπληρωτή του.
  3. β) Λήξη θητείας Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
  4. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα
  5. Μαθήματα Κινέζικης Γλώσσας σε προπτυχιακούς Φοιτητές της Σχολής.
  6. Προπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
  7. Θέματα ERASMUS-Πρόταση σύναψης συμφωνίας με Masaryk University (RECETOX).
  8. ΄Αδειες Απουσίας
  9.  Άλλα Θέματα

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης