Πρόσκληση στην 23η Έκτατη Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (29-07-2019)

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην23ηΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2018-19) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα & ώρα 13:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7).

Μόνο Θέμα  Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Αξιολόγηση Αιτήσεων και Επιλογή Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (Διδασκόντων &-Εργαστ. Βοηθών) Χεμερινού Εξαμ. Ακαδ. έτους 2019-20.                                

                                              

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης