Πρόσκληση στη 19η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (20-02-2019)

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη19η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2018-19) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7).

Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Προπτυχιακά Φοιτητικά θέματα.
  2. Αυτοδίκαιη ένταξη μέλους ΕΔΙΠ στην Α΄ βαθμίδα.
  3. .Αίτηση μέλους ΕΔΙΠ για 6μηνη εκπαιδευτική άδεια.
  4. Απόφαση Κοσμητείας για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε μέλος ΔΕΠ.-Ενημέρωση Συν. Τμ.
  5. Κατανομή 5000 ευρώ για ερευνητικές δραστηριότητες (ΕΛΚΕ)- Εισήγηση ορισθείσας Επιτροπής.
  6. Ανακήρυξη κατόχων ΔΜΣ
  7. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά θέματα.
  8. ΄Αδειες Απουσίας.
  9. Άλλα Θέματα.                                        

 

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης