Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ (13-02-2019)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 8η συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Γραμματείας της Σχολής (κτίριο Κ.2.Α.7).

Θέματα Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Ένταξη δύο μελών ΕΤΕΠ της Σχολής σε ΕΔΙΠ.
  2. Επανεξέταση Αίτησης μέλους ΔΕΠ για άδεια άνευ αποδοχών
  3. Άλλα Θέματα

 

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης