Πρόσκληση στη 18η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (23-01-2019)

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στη18η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2018-19) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη & ώρα 11:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7).

Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης

 1. Επικύρωση Πρακτικών
 2. Ανακήρυξη κατόχων ΔΜΣ
 3. Πρόταση αριθμού εισακτέων προπτυχιακών Φοιτητών ακαδ. έτους 2019-2020.
 4. Πρόταση συμμετοχής μέλους ΔΕΠ της Σχολής ως υποψήφιου Μέλους Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΛΙΔΕΚ
 5. Αναθέσεις προπτυχιακών μαθημάτων (οριστικοποίηση) εαρινού εξαμήνου Ακαδ. έτους 2018-19.
 6. Ανάλυση Αστικών Συγκοινωνιακών Συστημάτων-Επιλογή Νέου Επιστήμονα.
 7. Ασκήσεις Πεδίου Ι & ΙΙ εαρινού εξαμ. 2018-19-Κατανομή-Πρόγραμμα-Συνοδοί-Φοιτητές-Κόστος.
 8. Αναθέσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-19.
 9. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά θέματα.
 10. Λιμνάζοντες υποψήφιοι Διδάκτορες.
 11. Χορήγηση υποτροφίας σε υποψήφιο ΔΜΣ-Αξιολόγηση υποψηφίων.
 12. Κατανομή 5.000 ευρώ (ΕΛΚΕ) για ερευνητικές δραστηριότητες.
 13. Προπτυχιακά Φοιτητικά θέματα.
 14. Καθορισμός ημερομηνιών εξέτασης διπλωματικών.
 15. Κατανομή πιστώσεων (ΠΔ.407/80) Κάλυψη διδακτικών αναγκών εαρ. Εξαμ. 2018-19.
 16. ΄Αδειες Απουσίας.
 17. Άλλα Θέματα.                                              

 

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης