Πρόσκληση στην 7η Έκτακτη Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ (16-01-2019)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 7η  συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Γραμματείας της Σχολής (κτίριο Κ.2.Α.7).

Θέματα Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Αίτηση μέλους ΔΕΠ για άδεια άνευ αποδοχών στο εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-19.
  2. Πρόταση συμμετοχής μέλους ΔΕΠ της Σχολής ως υποψήφιου Μέλους Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΛΙΔΕΚ
  3. Άλλα Θέματα

 

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης