Πρόσκληση στην 6η Έκτακτη Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ (04-12-2018)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 6η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Κοσμητείας (νέα σύνθεση) της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Γραμματείας της Σχολής (κτίριο Κ.2.Α.7).

Θέματα Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Δικαιούχοι Υποτροφίας  Limmat-Εξέταση ενστάσεως.
  2. Άλλα Θέματα

 

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης