Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ (31-10-2018)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 4ησυνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Γραμματείας της Σχολής (κτίριο Κ.2.Α.7).

Θέματα Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Αίτηση μονιμοποίησης της Επίκ. Καθηγήτριας κ. Παναγιωτοπούλου Παρασκευής.
  2. Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών μελών της Σχολής
  3. Επικαιροποίηση Μητρώου Εξωτερικών μελών της Σχολής.
  4. Ένταξη μέλους ΕΤΕΠ (κ. Καστανάκη) στην κατηγορία ΕΔΙΠ .
  5. Ένταξη μέλους ΕΤΕΠ (κ. Κουτσογιαννάκη) στην κατηγορία ΕΔΙΠ.
  6. Προπτυχιακά Θέματα (αναστολή φοίτησης).
  7. Αίτηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας (Καθηγητής κ.Τσάνης)

 

 

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης