Πρόσκληση στη 14η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (12-09-2018)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 14η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2018-19) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7).

Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Νέοι Επιστήμονες Διδάκτορες Ακαδ. έτους 2018-19. Επιλογή (εισήγ. επιτροπή επιλογής )
  2. Οριστικοποίηση Ανάθεσης Προπτυχιακών μαθημάτων χειμ. Εξαμ. 2018-19.
  3. Προπτυχιακά Φοιτητικά θέματα
  4. Ακαδ. Ημερολόγιο ΠΜΣ-Αναθέσεις/Πρόγραμμα Μεταπτ. Μαθημάτων Χειμ. Εξαμ. 2018-19.
  5. Επιλογή υποψηφίων ακαδ. έτους 2018-19 (ΜΔΕ & Διδακτόρων).
  6. Υποτροφία «Ιατρού Μιχαηλάκη»
  7.  Μεταπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
  8. Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018-2022–Νέα πρόσκληση.
  9. ΄Αδειες Απουσίας
  10. Άλλα Θέματα.

 

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης