Πρόσκληση στη 13η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (18-07-2018)

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 13η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2017-18) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7).

Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Ανακήρυξη Διδακτόρων ( κ. Γομπάκης Κων/νος, Μανωλικάκη Ιωάννα).
  2. Ανακήρυξη κατόχων ΜΔΕ .
  3. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα
  4. Προπτυχιακά Φοιτητικά θέματα
  5. Ακαδ. Υπότροφοι Χειμ Εξαμ. 2018-19. Αξιολόγηση-Επιλογή (εισήγ. επιτροπή επιλογής )
  6. Άδειες Απουσίας
  7. Άλλα Θέματα.

 

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης