Πρόσκληση στη 12η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (27-06-2018)

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 12ηΣυνεδρίαση (ακαδ. έτος 2017-18) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη & ώρα 14:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7).

 Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Ανακήρυξη Διδακτόρων (Λιλλή Μαρία-Φλουρή Ευαγγελία).
  2. Ανακήρυξη κατόχων ΜΔΕ .
  3. Aξιολόγηση αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (κ.Τρουλλάκη).
  4. Ορισμός Επιτροπών ΠΜΣ (Ν.4485/2017).
  5. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα
  6. Προπτυχιακά Φοιτητικά θέματα
  7. Αίτηση παράτασης επιστημονικής άδειας Καθηγήτριας κ. Παπαδάκη.
  8. Ακαδ. Υπότροφοι Χειμ Εξαμ. 2018-19. Κατανομή.(Σύγκλ.477/22-6-2018)
  9. Άδειες Απουσίας
  10. Άλλα θέματα

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης